Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

O Kαλλικράτης & οι Αιρετοί

Η Ταφόπλακα της Ελλάδας

Επειδή πολλοί από τους υποψηφίους Αυτοδιοικητικούς, δεν γνωρίζουν με τι θα έρθουν αντιμέτωποι, εάν εκλεγούν, & επειδή μεταξύ τους υπάρχουν & αγνοί, άδολοι άνθρωποι παρά τις όποιες λανθασμένες επιλογές τους, να πούμε δυό λόγια για την Αυτοδιοίκηση Α & Β βαθμού.
Από 1/1/2011 εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα ο Καλλικράτης, ο οποίος όπως αποδείχθηκε είναι η ταφόπλακα της Ελλάδας.
Αλλαξε ριζικά ο Διοικητικός χάρτης της Χώρας & μπήκαν τα θεμέλια για την επέκταση των πλοκαμιών της Κεντρικής εξουσίας, μέχρι το τελευταίο σπίτι του τελευταίου χωριού, με γενική άλωση της τοπικής κοινωνίας.
Οι Νομαρχίες μετονομάστηκαν σε Περιφερειακές Ενότητες & έχασαν την αυτοτέλειά τους, αφού αναφέρονται στην Περιφέρεια από την οποία εποπτεύονται & μέρος της οποίας αποτελούν. Το ίδιο

συνέβη & με τους Δήμους οι οποίοι συνενώθηκαν σε μεγάλες Γεωγραφικές ενότητες, & τα χωριά έχασαν την αυτοτέλειά τους, αφού εποπτεύονται από την κεντρική εξουσία των Δήμων, μέρος των οποίων αποτελούν επίσης. Μετονομάστηκαν δε σε Δημοτικές Ενότητες.
Ετσι επιτεύχθηκε συγκέντρωση των εξουσιών στο κέντρο από λίγους & ευκολότερα ελεγχόμενους αιρετούς, τόσον στον Α όσον & στον Β βαθμό αυτοδιοίκησης.Οι πρώην Περιφέρειες, μετονομάστηκαν σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι θα ήλεγχαν τις Διοικητικές πράξεις των αιρετών Περιφερειών & Δήμων, εκφράζοντας την Διοίκηση του Κράτους. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούνται ως αγωγοί της θέλησης της Κεντρικής εξουσίας στις αιρετές Περιφέρειες & τους Δήμους, μέσω των ελεγχόμενων αιρετών  αυτοδιοικητικών.
Ο δρόμος πλέον είναι ανοιχτός, για την εφαρμογή της Δημοκρατικής μπότας, στις τοπικές κοινωνίες, & την βίαιη χειραγώγηση των ανθρώπων με μιά πρωτόγνωρη βιαιότητα.Ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι τα μνημόνια αφορούν μόνον την οικονομική εξαθλιωση & τους φόρους. Ομως αφορούν & την λειτουργία της Διοίκησης, την οποία μετατρέπουν σε εργαλείο ιδιωτικό, στα χέρια των αιρετών Α & Β βαθμού. Ας δούμε όμως πως.
Στην ουσία, αυτές είναι οι πρώτες εκλογές αυτοδιοικητικών με στρωμένο τον Καλλικράτη.
1. Με τον Νόμο 4093/12 υποπ. Ζ.3 1 ΦΕΚ222 Α 12/11/2012 που περιλαμβάνεται στο τρισκατάρατο μνημόνιο 2, ορίζεται ότι, "υπάλληλος ο οποίος παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα της σοβαρής απείθειας, της αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του, της μη τήρησης ωραρίου, της απρεπούς συμπεριφοράς, τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία & απέχει των κύριων & παρεπόμενων καθηκόντων του". Καθιστά τον εκάστοτε αιρετό Α & Β βαθμού ως "αρμόδιο για τον διορισμό όργανο" το οποίο εκδίδει διαπιστωτική πράξη. Η αργία άρχεται από την ημερομηνία επίδοσης στον υπάλληλο με Δικαστικό Επιμελητή!!!!!!!!!!!!! του εγγράφου της παραπομπής.
Ο ίδιος Νόμος προβλέπει ότι ο αιρετός που εξέδωσε την διαπιστωτική πράξη & θέτει τον υπάλληλο σε αργία, ανεξάρτητα από τι θα κάνει το πειθαρχικό, μπορεί εφ΄όσον κρίνει, να αναστέλει δοκιμαστικά ή όχι την αργία, ή να μετακινεί τον υπάλληλο κατά τα κέφια του.
Κάθε χρόνο λέει ο Νόμος το πειθαρχικό συνεδριάζει & γνωμοδοτεί αν θα ανασταλεί ή όχι η αργία, & ο αιρετός εκδίδει σχετική απόφαση ανεξάρτητα από το τι θ΄αποφασίσει το πειθαρχικό!!!!! Χρονοδιάγραμμα για εκδίκαση επί της ουσίας δεν υπάρχει. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής παίρνουν το 75% των αποδοχών τους, σταματάει να μετράει ο πραγματικός χρόνος Υπηρεσίας, δεν μπορούν επίσημα να εργαστούν κάπου αλλά μόνο με μαύρα & έτσι κρεμιώνται στον αέρα, επ΄αόριστον.
Με δεδομένο την γελοιότητα & την αοριστία των κατηγοριών, εύκολα όποιον στοχοποιούν, του στήνουν μιά ΕΔΕ, βάζουν & έναν δικό τους να φτιάξει ένα "πόρισμα" παρωδία, δυό τρεις ψευδομάρτυρες,...& άϊντε έξω από την πόρτα. Με την σφραγίδα του Ιερού Ευαγγελίου!!! Ο γράφων αποτελεί ζωντανό παράδειγμα των όσων περιγράφησαν.
2. Με την
ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501/07-04-14 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Χ-Γ7Α)εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης, εισάγεται στην αξιολόγηση των υπαλλήλων η έννοια της "ποσόστοσης"-κατάδειξης χωρίς κουκούλα, σύμφωνα με την οποία, το 25% των υπαλλήλων βαθμολογείται με άριστα, το 60% με μέση βαθμολογία & το 15% ως ακατάλληλοι. Τα ποσοστά δεν καθορίζουν το ανώτατο όριο, αλλά είναι υποχρεωτικά επί του ανθρώπινου δυναμικού, πράγμα που σημαίνει, ότι το 15% πρέπει να καταδειχθεί ως ακατάλληλο υπάρχει δεν υπάρχει & να δει την έξοδο από την εργασία του.
Το θράσσος της διαταραγμένης προσωπικότητας του Μητσοτάκη που την υπέγραψε, προκάλεσε αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα ακόμη & από τις πλέον, "ελαστικές" συνειδήσεις, καθώς βάζει τους αξιολογητές να καταδείξουν χωρίς κουκούλα, στοχοποιημένους υπαλλήλους την ζωή των οποίων καλούνται να καταστρέψουν.
Κάτω από το βάρος των αντιδράσεων ο Μητσοτάκης ανέστειλε την εφαρμογή της εγκυκλίου μέχρι τις εκλογές, για να την επαναφέρει μετά.
Βλέπουμε λοιπόν ότι με τις δύο αυτές "ρυθμίσεις", στην ουσία, η νομιμότητα πλέον καθίσταται αυτοπροσδιοριζόμενο μέγεθος,ανάλογα με την αντίληψη των εκάστοτε αιρετών & παύει να είναι προσδιοριζόμενη από τους Κανονισμούς Διοικητικής Διαδικασίας που διέπουν την Δημόσια Διοίκηση, καθιστώντας τους ανενεργούς. Η Δημόσια Διοίκηση μετατρέπεται σε ιδιωτικό εργαλείο των αιρετών αφού λειτουργεί με διαρκώς απειλούμενους εργαζόμενους υπαλλήλους, από συμφέροντα που αντιστρατεύονται την προστασία των Νόμων, & ανάγονται τόσον στην σφαίρα της διαφθοράς, όσον & στην σφαίρα των πελατειακών σχέσεων των αιρετών που μεγαλοστομούν για ανατροπές & στήριξη του πολίτη.
Δεν άκουσα κανέναν μα κανέναν από τους υποψηφίους να μιλάει γι αυτά συγκεκριμένα, πλήν από αοριστολογίες, φούμαρα & μεγαλοστομίες. Αυτά θα κληθείτε κύριοι υποψήφιοι να αντιμετωπίσετε, εάν εκλεγείτε. Αυτός είναι ο χαρακτήρας των κατοχικών εκλογών. Αυτούς τους αιρετούς θα πάνε να ψηφίσουν όσοι πάνε να ψηφίσουν. Υπάρχει έστω ένας να απαντήσει; ΟΧΙ. Γι αυτό είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τώρα ξέρετε. Κανείς δεν έχει δικαιολογία. Εμπρός λοιπόν κυρίες & κύριοι. Ασκείστε το "δικαίωμα" του εκλέγειν & εκλέγεστε, στην κατοχική Ελλάδα. Το έκαναν & κάποιοι πρόγονοί μας, όταν άλλοι επίσης πρόγονοί μας, τίναζαν την γέφυρα του Γοργοπόταμου.

Ιάκωβος Τίγκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου