Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Ενεργοποίηση του άρθρου 120 του Συντάγματος, από τον Νομικό κόσμο της Χώρας. Η μόνη λύση ανθρωπίνως.

Τους γκρεμίζουμε σε μια νύχτα.

Με βάση το άρθρο 4 του Συντάγματος παράγραφος 5, αποκλείεται επιβολή φόρου επαχθής σε βάρος Ελλήνων πολιτών, δυσανάλογη με την φοροδοτική τους ικανότητα, που δεν μπορούν δηλαδή  βάση τεκμηρίων να πληρώσουν.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου 4 του Συντάγματος.


Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)

1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.
4. Mόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.
5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
6. Kάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.
7. Tίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.

Με βάση το άρθρο 87 παράγραφος 2 του Συντάγματος, οι Δικαστικοί Λειτουργοί δεν υποχρεούνται σε συμμόρφωση με νόμους που αντιβαίνουν το Σύνταγμα & έχουν τεθεί κατά κατάλυσή του.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου 87 του Συντάγματος 


'Αρθρο 87: (Ανεξαρτησία των δικαστών)


1. H δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία.
2. Oι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.
3. H επιθεώρηση των τακτικών δικαστών ενεργείται από δικαστές ανώτερου βαθμού καθώς και από τον Eισαγγελέα και τους Aντεισαγγελείς του Aρείου Πάγου, των δε εισαγγελέων από αρεοπαγίτες και εισαγγελείς ανώτερου βαθμού, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.


Με βάση το άρθρο 120 του Συντάγματος, την ακροτελεύτια διάταξη, υπάρχει υποχρέωση όλων των Ελλήνων στην τήρηση & τον σεβασμό του Συντάγματος & των νόμων που συμφωνούν με αυτό. Στην παράγραφο 3 γίνεται ρητή αναφορά για την δίωξη του σφετερισμού με οποιονδήποτε τρόπο, της Λαϊκής Κυριαρχίας, όπως & η υποχρέωση όλων των Ελλήνων να αντιστέκονται με κάθε μέσον, εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει με την βία το Σύνταγμα.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου 120 του Συντάγματος:

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Με βάση όλα τα εκτεθέντα & με δεδομένο ότι έχει γίνει βίαιος σφετερισμός της Λαϊκής κυριαρχίας με την ποδοπάτηση του Δημοψηφίσματος του 2015, κάθε λέξη του Συντάγματος έχει καταλυθεί με την βία & όλα όσα έχουν επιβληθεί σε βάρος των Ελλήνων πολιτών μέχρι σήμερα, είναι παράνομα & δεν ισχύει τίποτε.

Ο Νομικός κόσμος της Χώρας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του, σε επίπεδο ολομέλειας Δικηγορικών συλλόγων της Χώρας & σε επίπεδο Ενωσης Δικαστών & Εισαγγελέων της Χώρας, εφ΄όσον αυτό είναι σύννομο, όπως φρονώ ότι αβίαστα προκύπτει από το άρθρο 120 του Συντάγματος, με συγκεκριμένες δράσεις & ειδικότερα:

Θα έπρεπε ήδη να έχουν εκδοθεί ανακοινώσεις από τους ανωτέρω περί αντισυνταγματικότητας των επονείδιστων & επαχθών φόρων & να αναρτηθούν στο διαδίκτυο φόρμες νομικών κειμένων, τα οποία θα μπορούν οι πολίτες που θεωρούν ότι παραβιάζεται η φοροδοτική τους ικανότητα, να αντιτάξουν στους παράνομους φορολογικούς μηχανισμούς της Κυβέρνησης, & να επικαλούνται τους άνω φορείς, ζητώντας τον εξονυχιστικό έλεγχο της φοροδοτικής  τους ικανότητας, ώστε να αποδείξουν οι Εφοροι, ότι τα ζητούμενα μπορεί ο πολίτης να τα πληρώσει & ταυτόχρονα να ζήσει. Είναι η λεγόμενη αντιστροφή του βάρους απόδειξης, μπροστά στην οποία κωλώνουν οι πάντες.
Ετσι θα αποκαλυφθούν & όσοι έχουν πρόβλημα εξονυχιστικού ελέγχου της φοροδοτικής τους ικανότητας. 

Γιατί δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα; Που έχει ψεγάδι η πρότασή μου; Θέλω μια απάντηση. Υπάρχουν νομικοί που διαβάζουν. Θα μου απαντήσει κάποιος;

Με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να τους γκρεμίσουμε σε μια νύχτα. Εκτός & αν η εφαρμογή του, αποκαλύψει εκτεταμένη παραοικονομία, οπότε σε κάθε περίπτωση πάλι όφελος θα προκύψει.

Κυρίες & κύριοι, αναλάβετε τις ευθύνες σας, που ανθρωπίνως σας αναλογούν ΧΘΕΣ όχι σήμερα, ΧΘΕΣ. 

Ιάκωβος Τίγκας


Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Ενεργοποίηση του άρθρου 120 του Συντάγματος.

Γιατί αδρανεί ο Νομικός κόσμος της Χώρας; Είναι το μοναδικό μας όπλο.
Είναι το μοναδικό μας όπλο, ικανό να αποτρέψει περαιτέρω την καταστροφή. 

Η ενεργοποίηση του άρθρου 120 του Συντάγματος, δεν είναι απλά δικαίωμα, είναι υποχρέωση όλων αφού πλέον έχει καταλυθεί με την βία. Αυτό σημαίνει έμπρακτα, την εκδήλωση νόμιμης ανυπακοής σε οτιδήποτε αντισυνταγματικό & βίαιο στην καθημερινότητα.
Παρατηρούμε λοιπόν να ενεργοποιείται στην πράξη το άρθρο 120 Σ από απλούς πολίτες, ενώ δεν το ενεργοποιούν θεσμικοί φορείς & πρωτίστως ο νομικός κόσμος της Χώρας, με συγκεκριμένες δράσεις σε επίπεδο ανακοινώσεων κατ΄αρχήν, προς τους πολίτες, & οτιδήποτε άλλο που εκείνοι ως γνώστες της Νομικής επιστήμης θα κρίνουν.
Και βεβαίως δεν είναι μόνον ο Νομικός κόσμος, αλλά & τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων της Χώρας.
Τι σημαίνει αυτή η αδράνεια; Ας βάλει ο καθένας το μυαλό του να δουλέψει.
Κυρίες & κύριοι αναλάβετε τις ευθύνες σας, ο καθένας αυτές που του αναλογεί ΤΩΡΑ. Σε λίγο θα είναι πολύ αργά για όλους.
Το πλήρες κείμενο του άρθρου:


'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)

1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Ιάκωβος Τίγκας

Παρέλαση ψυχιατρικού ενδιαφέροντος.

Οι υποταγμένοι, παρέλασαν ενώπιον των κατακτητών, εορτάζοντας την ελευθερία τους!!! (τρόλ 1)
Εόρτασαν κάποιοι την 25η Οκτωβρίου 1821!!! (τρολ 2)
Μπροστά σε πολιτικούς που ασκούν παράνομη εξουσία & συνιστούν εγκληματική οργάνωση βάσει τεκμηρίων, παρέλασαν οι υποταγμένοι, διατρανώνοντας την ελευθερία τους, έχοντας ξεχάσει άραγε; ότι ο φερόμενος ως Πρόεδρος Δημοκρατίας γνωστός & με το όνομα Πάκης, υπέγραψε την σύσταση της ιδιωτικής εισπρακτικής εταιρείας με την ονομασία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων χωρίς καμιά νομική υπόσταση όπως στο ΦΕΚ ίδρυσής της ρητά αναφέρεται & λυμαίνεται παράνομα την ζωή των Ελλήνων, απαιτώντας φόρους που υπερβαίνουν την φοροδοτική τους ικανότητα, κατά παράβαση του Συντάγματος.
Λησμόνησαν όλοι αυτοί το ποδοπάτημα του Δημοψηφίσματος του 2015, το κουρέλιασμα του Συντάγματος & την ενεργοποίηση του άρθρου 120 όπου η διαφύλαξη του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.

Ξέχασαν όλοι αυτοί ότι έχουν παραχωρήσει ως υποθήκη την Εθνική Κυριαρχία της Χώρας σε ένα παράνομο δάνειο, το οποίο φόρτωσαν στις πλάτες του Λαού ο οποίος λιμοκτονεί, μη έχοντας τα απαραίτητα, & διατράνωσαν την διαφύλαξη της Εθνικής Κυριαρχίας.
Και ενώ ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Στρατεύματος δεν επιδέχεται ουδεμία απόκλιση, & σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η οποιαδήποτε υπακοή & συναίνεση σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος, το οποίο έχουν υποχρέωση να διαφυλάξουν, αφού ασκούν τα Στρατιωτικά τους καθήκοντα στο όνομα του Ελληνικού Λαού, τον οποίο οφείλουν να προστατεύουν, επιστράτευσαν & τους γνωστούς πλέον “στάρ” της Πολεμικής Αεροπορίας, να μιλάνε μέσω μικροφωνικής, στον κόσμο, εμπαίζοντας, κατεξευτελίζοντας, & ασελγώντας κυριολεκτικά στα Ιερά σύμβολα, τα οπλόσημά τους, την νομιμότητα, με φράσεις “Ελληνες ψηλά το κεφάλι”, “μολών λαβέ” & άλλες μπούρδες, εκτελώντας φιγούρες τσίρκου, απευθυνόμενοι σε έναν Λαό & παιδιά που τους κατάντησαν να μην ξέρουν τι εορτάζουν.
Αφού μας πήραν με την βία την Πατρίδα μας, τις περιουσίες μας, την ζωή μας, χασκογελώντας στις εξέδρες οι εγκληματίες χαμηλής ηθικής, & νοημοσύνης,με τα λευκά κολάρα μας απευθύνουν εμπαικτικά το “μολών λαβέ”. Γιατί σε εμάς το απευθύνουν, λέγοντάς μας εμπαικτικά, ελάτε να πάρετε πίσω όσα σας πήραμε.
Την επόμενη φορά να βάλετε & τον Ρουβίκωνα να παρελάσει. Ντροπή σας.

Ιάκωβος Τίγκας

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Από τις διηγήσεις, ενός Αντάρτη.

Σκηνές από το 40 όπως μου τις διηγήθηκε ο πατέρας μου.
Οι άνθρωποι που πήραν μέρος στο ένοπλο Αντάρτικο, είχαν άσβεστες μνήμες, που αναβίωναν κάθε τέτοιες μέρες.
Θυμάμαι τις βραδυές σαν σήμερα, σε ένα φτωχόσπιτο στα Σεπόλια της Αθήνας όπου γεννήθηκα, τον πατέρα μου τον Σπύρο να διηγείται τις άσβεστες μνήμες του από τα πέτρινα αυτά χρόνια, ψήνοντάς μας ψωμί στην σόμπα στο οποίο έτριβε σκόρδο, σκορδόψωμο.
Οι σειρήνες του πολέμου του 1940, τον βρήκαν ασαράντιστο, αόρκιστο ναύτη στο κέντρο νεοσυλλέκτων, στον Σκαραμαγκά αν θυμάμαι καλά.
Τους φόρτωσαν όλους αυτούς σε ένα ναρκοθετικό πλοίο, & πόντιζαν νάρκες νύχτα χωρίς φώτα, κάπου στο Ιόνιο.
Με την εισβολή των Γερμανών που προσέτρεξαν σε βοήθεια των Ιταλών, & αφού διαλύθηκαν οι Ενοπλες δυνάμεις της Χώρας, εγκαταστάθηκαν στα χωριά οι Ιταλικές Καραμπινιαρίες, υπό τις διαταγές των οποίων λειτουργούσαν τα Τμήματα της Ελληνικής Χωροφυλακής, τα οποία συνέδραμαν ουσιαστικά τις δυνάμεις κατοχής για τα συμφέροντα των οποίων εργάζονταν.
Ετσι & στο Μεσολόγγι τον τόπο καταγωγής του Σπύρου, στο οποίο επέστρεψε με την διάλυση & απόλυσή του από το Ναυτικό, λειτουργούσε Χωροφυλακή με επί κεφαλής Ελληνα Ταγματάρχη, υποταγμένη στην Ιταλική Καραμπινιαρία, με επί κεφαλής Ιταλό Λοχαγό.
Επιστράτευαν κόσμο, κυρίως νέα παιδιά, από αυτούς που γύριζαν από το μέτωπο του πολέμου με την βία & τους έκαναν Χωροφύλακες στην Υπηρεσία των Ιταλών. Ενας από αυτούς επιστρατευμένος με την βία ήταν & ο πατέρας μου, τον οποίο χρησιμοποίησαν ως οδηγό μιας & ήξερε τα κατατόπια, για την σύλληψη αντιστασιακών που κρύβονταν στις γύρω περιοχές, απειλώντας τους συγχρόνως με αντίποινα σε βάρος των οικογενειών τους εάν δεν συμμορφώνονταν.
Ο Σπύρος ανέπτυξε κρυφή παραβατική συμπεριφορά, γνωρίζοντας τους αντιστασιακούς χωριανούς του & τα κρυσφύγετά τους, τους οποίους ειδοποιούσε κρυφά να φύγουν. Κατόπιν τις νύχτες, οδηγούσε τα Ιταλικά αποσπάσματα στα κρυσφύγετα τα οποία έβρισκαν άδεια.
Στο μεταξύ έψαχνε σύνδεσμο να την κοπανήσει, προσχωρώντας σε αντάρτικη ομάδα, που είχαν ήδη βγει στο κλαρί, τόσον ο ΕΛΑΣ όσον & ο ΕΔΕΣ αλλά & άλλες μικρότερες ομάδες.
Ταυτόχρονα καθότι & ομορφόπαιδο, έμπλεξε σε ερωτική σχέση με την ερωμένη του Ιταλού Λοχαγού Καραμπινιέρου, η οποία τον ερωτεύτηκε!!!
Ολη αυτή η “έκνομη” παραβατική συμπεριφορά είχε αρχίσει & γινόταν αντιληπτή από τους Ιταλούς, αλλά & τους Ελληνες χαφιέδες, αφού τα Ιταλικά αποσπάσματα σημείωναν αλλεπάλληλες, παταγώδεις αποτυχίες με μηδέν συλλήψεις αντιστασιακών, όποτε χρησιμοποιούσαν οδηγό τον Σπύρο, με αποτέλεσμα να σφίγγει ο κλοιός γύρω του επικίνδυνα.

Θυμάμαι ότι μου είχε πει πως τελευταία στιγμή λίγο πριν τον πιάσουν, βρήκε σύνδεσμο & μάλιστα αριστερό, ο οποίος τον οδήγησε προς τα Δερβίζενα, όπου είχε το Στρατηγείο του ο Ζέρβας, καθώς είχαν κλείσει οι δίοδοι προς τον ΕΛΑΣ, & όπου κατέφυγαν & οι δύο. Μου είχε πει δε, ότι τότε στην συνείδηση του απλού κόσμου, δεν υπήρχε αντιπαλότητα ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ, καθώς διωγμένοι & ανυπόταχτοι έψαχναν για “Αντάρτικο νάναι & ό,τι νάναι” όπως χαρακτηριστικά έλεγαν. Μετά τα έκαναν κουλουβάχατο, θα δούμε επιγραμματικά πως.
Το πίσω μέρος της φωτογραφίας-κειμήλιο με ιδιόχειρη υπογραφή αφιέρωση του Ζέρβα στον πατέρα μου: “Στον συμπολεμιστή μου Σπύρο”
Μετά ακολούθησε το σαμποτάζ του Γοργοπόταμου όπου πρωτοστάτησε ο ΕΔΕΣ με τους Αγγλους, με την σύμφωνη γνώμη του Αρη Βελουχιώτη & ο ΕΛΑΣ ακολούθησε, καθώς αναγνώριζε τα Στρατιωτικά προσόντα του Ζέρβα που αυτός δεν είχε, αφού ο Ζέρβας ήταν έκπτωτος Αξιωματικός, από το καθεστώς των Χουντοβασιλικών της Ελλάδας.
Η κομουνιστική προπαγάνδα αργότερα, έκανε σημαία τον Γοργοπόταμο, κάτι που τσάντιζε τον Σπύρο, μαζί & με άλλα.
Θυμάμαι ότι φοιτητής πείστηκα & εγώ από την κομουνιστική προπαγάνδα, αργότερα διάβασα & μάλιστα από Γάλλο Ιστορικό κομουνιστή τα γεγονότα στο βιβλίο του “Οι Καπετάνιοι” στο οποίο σαφώς μεροληπτεί υπέρ των κομουνιστών αλλά λέει & τα πράγματα με το όνομά τους. 
Και βεβαίως είναι καταγεγραμμένος ο ανεκδιήγητος Ιστορικός ρόλος του ΚΚΕ, κατά του ενωμένου Αντάρτικου υπό την ηγεσία του Ζέρβα, το οποίο τορπίλησε, & που οι δύο Καπεταναίοι είχαν συμφωνήσει, αφού ο Αρης αναγνώριζε την Στρατιωτική εμπειρία του Ζέρβα, υπέρ των συμφερόντων της Πατρίδας.
Το ίδιο έκαναν οι Ελληνες κομουνιστές & με την προσπάθεια δημιουργίας ενιαίου Βαλκανικού Αντάρτικου με τον Τίτο, την οποία επίσης τορπίλησαν, (& προς την οποία κατευθύνονταν αρχικά & οι δύο Καπετάνιοι), επειδή ήθελαν την προσάρτηση της Ελλάδας στην Σοβιετική Ενωση & όχι στην ανεξάρτητη κατάσταση που οδηγούσε τα πράγματα ο Τίτο.
Οσον αφορά στον ρόλο του ΚΚΕ στην δολοφονία του Αρη & το ξεπούλημα της Ελλάδας από τον Στάλιν & τον Τσώρτσιλ, που μοίρασαν τον κόσμο, αλλά & την στάση του ΚΚΕ μετά, εγώ δεν θα πω κάτι. Οποιος θέλει ας διαβάσει το βιβλίο.
Και σήμερα; Ιερή επέτειος σήμερα, κάτω από καθεστώς υποδούλωσης της Ελλάδας, με τους χαφιέδες Ελληνες πάλι αύριο να βεβηλώνουν την μνήμη των ηρώων.
Ομως σήμερα δεν είναι το ίδιο. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Εμείς ξέρουμε & ελπίζουμε στα καλύτερα, σύντομα.
Ιάκωβος Τίγκας

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Θεωρία “περιγραφής” της ψυχής, κατά την υποκειμενική, βιωματική μου αντίληψη.

Πονάει η ψυχή, νοσεί το σώμα, λένε.

Σκηνή από την υπέροχη ταινία Τζο Μπλακ
Το τι ακριβώς είναι η ψυχή, δεν θεωρώ ότι έχει προσδιοριστεί ακριβώς ούτε από τις θρησκείες & δοξασίες-φιλοσοφίες, ούτε από την επιστήμη, ούτε από την τέχνη, καθώς έχουν ασχοληθεί με την ψυχή, άπαντες. Για τον λόγο αυτό, οτιδήποτε προστίθεται στα υπάρχοντα, καλοπροαίρετα, θεωρείται χρήσιμο & καλό είναι να γίνεται γνωστό.
Υπό την έννοια αυτή θα παραθέσω υποκειμενική αντίληψη “βασισμένη” αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λέξη ως αδόκιμη, επάνω σε προσωπικές βιωματικές εμπειρίες.
Το 1989, έζησα την οδυνηρή εμπειρία του θανάτου του πατέρα μου μετά από εγχείρηση ανοικτής καρδιάς στο νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ. Εκεί, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω & άλλους ασθενείς πριν την επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, τους οποίους, είχα την εμπειρία να αποχαιρετήσω κατά την αποχώρησή τους από το Νοσοκομείο, ενώ εγώ περίμενα, την έκβαση του πατέρα μου στην εντατική, η οποία δεν ήταν καλή, μετά από 40 ημέρες.
Διαπίστωσα ότι αυτοί που είχαν αναρρώσει & αποχωρούσαν από το Νοσοκομείο, δεν ήταν οι ίδιοι άνθρωποι, που είχα γνωρίσει πριν την επέμβαση, είχαν παράξενη συμπεριφορά, είχαν χάσει τον αυθορμητισμό τους, ήταν λίγο σαν χαμένοι, πιο σοβαροί, σφιγμένοι θα έλεγα, & ενίοτε χαζοκουβέντιαζαν.
Τα ίδια σημεία, παρατήρησα & στον πατέρα μου, το πρώτο 48ωρο μετά την επέμβαση που είχε συνέλθει & όλα έβαιναν καλώς, με τις προσδοκείες των ιατρών για τα καλύτερα, πάντα με επιφύλαξη, μέχρι που άρχισαν οι αλυσιδωτές ανεπάρκειες όλων των οργάνων & έπεσε σε κώμα.
Επειδή έμεινα αρκετά στο Νοσοκομείο, είχα την ευκαιρία να ρωτήσω τους καρδιοχειρουργούς, για την παράξενη συμπεριφορά των ασθενών, μετά την επέμβαση. Εκείνο που μου είπαν, είναι ότι το φαινόμενο είναι σύνηθες & οφείλεται σε υπεροξυγόνωση του εγκεφάλου, ή το αντίθετο, & ότι με την πάροδο του χρόνου, συνέρχονται σταδιακά. Για να είμαι ειλικρινής η απάντηση δεν με έπεισε.
Με τον πατέρα μου είχα μια παράξενη επικοινωνία στην εντατική όπου τον επισκεπτόμουν, όσο ήταν σε κώμα. Οταν τον πλησίαζα & του μιλούσα, παρατηρούσα αύξηση των σφιγμών του στην οθόνη του καρδιογράφου που ήταν μόνιμα συνδεδεμένος, από 85 σε 110-120. Ενώ όλες οι μετρήσεις έδειχναν ότι δεν ήταν ο εγκέφαλός του σε εγρήγορση, αλλά σε βαθιά ύπνωση & ούτε έβλεπε ούτε άκουγε, ήταν προφανές, ότι αντιλαμβανόταν την παρουσία μου & καταλάβαινε τι του έλεγα. Επιβεβαιώθηκε αυτό όταν τον καθησύχασα λέγοντάς του ότι ξέρω ότι με ακούει & αυτό είναι καλό σημάδι & να μην αγχώνεται μεταφέροντάς του τάχα & την διαβεβαίωση του γιατρού περί παροδικής κατάστασης, & οι σφιγμοί, έπεφταν στους 85. Αυτά τα είδαν οι γιατροί & δεν μπόρεσαν να δώσουν εξήγηση.
Το 2013 προσβλήθηκα ο ίδιος από την νόσο του καρδιακού, κολπικού ταχυπτερυγισμού-ταχυαρυθμίας, κοινώς κολπική μαρμαρυγή, η οποία με “κράτησε” 3 χρόνια, παρά το γεγονός ότι συνήθως ανατάσσεται το πρώτο 48ωρο στην μονάδα αυξημένης φροντίδας, με μπόλικα μπουκάλια Angoron ενδοφλεβίως, & η οποία ανατάχθηκε άγνωστο πως, μετά από τρία χρόνια!!! Αγνωστα παραμένουν επίσης τα αίτια της νόσου, καθώς προσδιορίζεται ως διαταραχή του ηλεκτρικού ρεύματος που τροφοδοτεί τον φλεβόκομβο που ρυθμίζει τους παλμούς της καρδιάς.
Κατά την διάρκεια των 3 χρόνων, η νόσος είχε υφέσεις & εξάρσεις τις οποίες ένοιωθα ως χειροτέρευση ή καλυτέρευση του απαίσιου συναισθήματος του ταχυπτερυγισμού, τροποποιώντας τις δοσολογίες των αντιαρυθμικών φαρμάκων, με ιατρικές οδηγίες.
Εχοντας υπόψη αρκετά από όσα έχουν ειπωθεί για την ψυχή, & τις δύο βιωματικές εμπειρίες, οδηγήθηκα σε υποκειμενικές εικασίες, τις οποίες βέβαια δεν μπορώ να αποδείξω με την μέθοδο του πειράματος, της δοκιμής & του αποτελέσματος.
Στις Ιατρικές σχολές, όταν οι φοιτητές ρωτάνε για το ηλεκτρικό ρεύμα που τροφοδοτεί τον φλεβόκομβο, από που & πως παράγεται, & ποιοί είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν την τάση, την ένταση & την συχνότητα, δεν παίρνουν ικανοποιητικές απαντήσεις.
Πρόσφατα έβλεπα στην εκπομπή “προσωπικά” της Ελενας Κατρίτση, τον Μαγκντί Γιακούμπ, τον γνωστό καρδιοχειρουργό, να λέει ότι προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται στο έμβρυο, όσον αφορά την ανάπτυξη & δημιουργία της καρδιάς, & τον μηχανισμό παραγωγής της πρώτης ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα ανάφερε ότι για τις παρατηρήσεις τους, χρησιμοποιούν ένα ψάρι το οποίο είναι διαφανές,(!!!) & επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετούν τα όσα γίνονται στο εσωτερικό του & ειδικά στην καρδιά του ψαριού!!!
Μου ήρθαν στο μυαλό τα λόγια του Θεανθρώπου, που παρότρυνε τους ανθρώπους, να ανοίξουν την καρδιά τους για να κατανοήσουν όσα δεν μπορεί να κατανοήσει ο ανθρώπινος νους, το μυαλό, ο εγκέφαλος. Θυμήθηκα τα τραγούδια που μιλούν για αγάπη, την οποία επικεντρώνουν στην καρδιά, αλλά & τόσα άλλα μεταφορικά, που μιλάνε για την καρδιά, ως κέντρο συναισθημάτων, & την μεταφορική ταύτιση της καρδιάς με την ψυχή, η οποία όπως φαίνεται δεν είναι & τόσο μεταφορική.
Από εδώ & πέρα, αρχίζουν τα δύσκολα, καθώς τα όσα γίνονται αντιληπτά, δεν βρίσκουν τον κατάλληλο λόγο για να εκφραστούν, & θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν αδόκιμες λέξεις & εκφράσεις, αφού ο λόγος, παράγεται στον νου, τον εγκέφαλο.
Φαίνεται λοιπόν ότι η ψυχή, είναι μια μορφή απροσδιόριστης ενέργειας, κάτι μεταξύ ηλεκτρισμού & ακτινοβολίας, μη μετρήσιμη, η οποία εδράζεται & αναπτύσσεται μεταξύ καρδιάς & εγκεφάλου, μεταφέρεται σε όλο το σώμα, την μορφή & τις πληροφορίες του οποίου καταγράφει, με το αίμα, μέσω των αγγείων.
Επειδή έχω & το “προνόμιο” όπως άλλωστε πολλοί άνθρωποι της ηλικίας μου, της περιφερειακής αγγειοπάθειας κάτω άκρων, & το περπάτημα επιβάλλεται για την ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας & την σωστή αιμάτωση των ιστών, έχω παρατηρήσει ότι ανεξήγητα ιατρικά, το περπάτημα άλλωτε γίνεται σχεδόν ασυμπτωματικά, & άλλωτε με πρώιμα συμπτώματα κόπωσης. Ο παράγοντας που διαφοροποιείται & εντόπισα ότι έχει άμεση σχέση, είναι η ψυχική διάθεση, η οποία ελέγχει όπως λένε & οι Ιατροί το συμπαθητικό & παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο ρυθμίζει την αγγειοσύσπαση ή αγγειοδιαστολή. Ομως δεν είναι μόνον αυτό, αλλά & η “ποιότητα” της απροσδιόριστης ενέργειας της ψυχής, που διαχέεται με το αίμα στους ιστούς.
Ο νούς, οι λειτουργίες του εγκεφάλου, φαίνεται ότι καταγράφονται στην ψυχή, όπως & οι λειτουργίες του σώματος, τα έργα & οι πράξεις, κάτι σαν ψηφιακή αποθήκευση αρχείων στον σκληρό δίσκο, (εντελώς αδόκιμη έκφραση).
Δεν είναι λίγοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι η ψυχή όπως “περιγράφηκε” είναι ορατή ως ακτινοβολία η οποία φωτογραφίζεται με ειδικές μηχανές, η λεγόμενη “αύρα” των ανθρώπων η οποία άλλωστε γίνεται αισθητή στον χώρο ως καλή ή κακή ενέργεια.
Στην απεικόνιση των Βιβλικών μορφών & όχι μόνο, τοποθετείται φωτοστέφανο γύρω από τα κεφάλια τους, σημείο που δείχνει αντίληψη της ενέργειας & της φωτεινότητας που είχαν & έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
Κατά την αφύσικη στιγμή του αποχωρισμού της ψυχής από το σώμα, φαίνεται ότι ανοίγει πύλη επικοινωνίας με κόσμους σε άλλες διαστάσεις που δεν είναι ορατοί & αισθητοί σε εμάς.Υπάρχουν καταγραφές αλλά & βιωματική δική μου εμπειρία από τον θάνατο του παππού μου, που αναφέρουν παράξενη συμπεριφορά κατοικίδιων ζώων, που βρίσκονται κοντά σε άνθρωπο που πεθαίνει & μετά, σαν να αντιλαμβάνονται μια άγνωστη παρουσία. Ειδικά αν το ζώο ήταν αγαπημένο του εκλιπόντος, έχουν καταγραφεί συμπεριφορές σχεδόν “συνομιλίας” του ζώου με κάτι που εμείς δεν βλέπουμε.
Ολα δείχνουν χωρίς να μπορούν ωστόσο να αποδειχθούν, ότι η ψυχή όχι μόνο δεν είναι άϋλη αλλά θα πρέπει να είναι & μορφοποιημένη, έχοντας όψη όπως το σώμα που εγκατέλειψε, & δεν είναι ορατή με γυμνό οφθαλμό, όπως τόσες μορφές ενέργειας δεν είναι ορατές, ενώ η ίδια η ψυχή αισθάνεται, βλέπει, ακούει & άπτεται. Θυμηθείτε το “μη μου άπτου” του Θεανθρώπου στην Μαρία Μαγδαληνή, την πρώτη που παρουσιάστηκε, αμέσως μετά την Ανάσταση, ενώ αργότερα, κάλεσε τους πάντες να τον αγγίξουν!!!
Ο νους, οι λειτουργίες του εγκεφάλου, είναι & αυτές ενσωματωμένες όπως & το υπόλοιπο σώμα στην ψυχή, την απροσδιόριστη αυτή μορφή ενέργειας, & τα δυό μαζί συνιστούν αυτό που λέμε πνεύμα.
Με την θεωρία αυτήν δικαιολογείται & ο όρος πνευματικός (καθοδηγητής) που αναφέρεται σε πρόσωπα τα οποία έχουν τόσον οι Χριστιανοί αλλά & άλλοι πιστοί άλλων δογμάτων, ο ρόλος του οποίου είναι η καθοδήγηση για την επίτευξη της αρμονίας της ψυχής του νου & του σώματος, όσο & οι Τέκτονες, ο σκοπός του οποίου εκεί διαφοροποιείται & δεν είναι του παρόντος.
Δικαιολογείται επίσης & ο όρος πνευματιστής, ο οποίος αναφέρεται σε πρόσωπα που επιχειρούν απαγορευμένες & επικίνδυνες επικοινωνίες με τον κόσμο των πνευμάτων, καθώς η επικοινωνία αυτή επιτρέπεται & είναι ασφαλής & ακίνδυνη, μόνο μέσα στην Εκκλησία & υπό τους κανόνες & περιορισμούς που αυτή Θεόπνευστα έχει θέσει. (Αυτά ας τα έχουν υπόψη τους οι Τέκτονες ορισμένοι από τους οποίους πατάνε με τα δύο πόδια σε δύο βάρκες).
Στον κόσμο των πνευμάτων λοιπόν η ψυχή, ως πνεύμα, δηλαδή ως μορφοποιημένη ενέργεια με την όψη του σώματος που εγκατέλειψε & ενσωματωμένη την νοητική λειτουργία, επικοινωνεί ανάλογα με την ζωή της είτε με ευχάριστα πρόσωπα-πνεύματα, είτε με δυσάρεστα & είτε ευφραίνεται, είτε υποφέρει, υπό την εξουσία δυσάρεστων προσώπων, τα οποία απέκτησαν δικαιωματική εξουσία επάνω της. Αλίμονο.
Προφανώς λοιπόν, με τον πατέρα μου μέσα στην εντατική, επικοινωνούσα με την ψυχή του, η οποία ήταν ακόμη εγκλωβισμένη μέσα στο σώμα.
Προφανώς η παράξενη μετεγχειρητική συμπεριφορά, οφειλόταν σε “πείραγμα” αυτής της απροσδιόριστης ενέργειας της ψυχής, που έγινε κατά την επέμβαση.
Προφανώς οι ανεξήγητες καρδιακές αρρυθμίες, οφείλονται σε εξωγενή διατάραξη αυτής της απροσδιόριστης ενέργειας της ψυχής.
Σκόπιμο είναι να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τα λόγια του Θεανθρώπου περί μεριμνών: Μη νοιάζεστε έλεγε τι θα φάτε & με τι θα ντυθείτε. Το σώμα έλεγε είναι σημαντικότερο από το ένδυμα που το περιβάλει & η ψυχή σημαντικότερη από το σώμα που την περιβάλει. Μην φοβάστε έλεγε αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα, αλλά μετά δεν έχουν εξουσία να κάνουν τίποτε άλλο. Να φοβάστε αυτούς που έχουν εξουσία να πειράξουν την ψυχή.
Δικαιώνεται με την θεωρία αυτήν, η ανάκτηση & πάλι του σαρκικού σώματος, & η αναμενόμενη & πολυπόθητη ανάσταση των νεκρών.
Ιάκωβος Τίγκας

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Εφρύαξαν τα Εθνη & οι Λαοί

Να αποτινάξουμε τον ζυγό του Κυρίου & του Χριστού αυτού.
Εφρύαξαν τα έθνη & οι λαοί, & οι βασιλείς της γης, για να αποτινάξουν τον ζυγό του Κυρίου & του Χριστού αυτού.
Και να, η δικαιοσύνη μας πάσα, ως ράκος αποκαθημένης κατάντησε, ξεπεράσαμε & αυτά τα Σόδομα.
Αλίμονο στις ψυχές αυτών, ότι έβαλαν κατά νουν πονηρές σκέψεις λέγοντας: Ας δέσουμε & ας περιορίσουμε τον δίκαιο, γιατί μας είναι δύσχρηστος αφού μας εμποδίζει στην αρπαχτή.
Σαλεύτηκαν τα θεμέλια της Γης.
Τα δικαιώματα των δικαίων φανερώθηκαν.
Ανάστα ο Θεός & κρίνε την γη, δική σου είναι όλη η κληρονομιά των εθνών.
Ιάκωβος Τίγκας

Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής φύλου

Νομοθετούν ανύπαρκτες γελοιότητες.
Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής φύλου, ούτε καμιά επιστημονική προσέγγιση προς τούτο.
Εκείνο που υπάρχει, είναι η θεραπεία για την αποσαφήνιση & τον προσδιορισμό του φύλου, συνήθως χειρουργικά, & όπου αυτό είναι εφικτό, στις σπάνιες περιπτώσεις του ερμαφροδιτισμού, μια παθολογική κατάσταση όπου ενυπάρχουν έσω & έξω τα κύρια γενετικά, χαρακτηριστικά & των δύο φύλων, στο ίδιο άτομο.
Αυτό δεν έχει απολύτως καμιά σχέση με την ομοφυλοφιλία, η οποία αν & είναι ψυχική-νοητική διαταραχή της γενετήσιας επιθυμίας, η οποία χρήζει θεραπείας, εν τούτοις εκλαμβάνεται από κάποιους ως φυσιολογική ιδιαιτερότητα αυτοπροσδιορισμού των σεξουαλικών του επιλογών.
Οι ανύπαρκτες γελοιότητες που νομοθετούν, δεν επιβάλλονται από καμιά δανειακή σύμβαση, ούτε από κανένα μνημόνιο.
 Στοχεύουν ευθέως & απροκάλυπτα την ανθρώπινη φύση, την Δημιουργία  & την οικογενειακή γαλήνη, όπου αυτή έχει απομείνει, στρέφοντας γονείς & παιδιά εναντίον αλλήλων, εκμεταλλευόμενοι την αμάθεια & άγνοια των πολλών, & την πολυετή προπαγάνδα της τάχα προοδευτικής σκέψης.
Ξεσκεπάστηκαν πλέον προς όλους.
Διαβάστε, ενημερωθείτε σωστά, μιλήστε στα παιδιά σας, τα οποία παραβιάζονται χωρίς να φταίνε σε τίποτα.
Ιάκωβος Τίγκας

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Αναγκαστίκαμε να υποκύψουμε

Επώδυνος συμβιβασμός


Κάτω από το βάρος της οικονομικής ασφυξίας που μου έχουν προκαλέσει & ενώ οι βιοτικές ανάγκες τρέχουν, αναγκάστηκα να υποκύψω στον συμβιβασμό που μου πρότεινε η ΔΟΥ Πολυγύρου για να μου δώσουν τα μισά από τα 100 ευρώ που μου δέσμευσαν δηλαδή 50 ευρώ, τα οποία αποδεσμεύθηκαν & εισπράχθηκαν σήμερα.
Βρε λες να έπαθα ότι & ο Τσίπρας; που έλεγε ότι αναγκάστηκε να υποκύψει στους δανειστές; Εχει γούστο.
Γι αυτό λοιπόν, όσοι σας βουτάνε χρήματα, να αναγκάζεστε να υποκύπτετε στον συμβιβασμό & να παίρνετε τα μισά πίσω.
Οχι τίποτε άλλο δηλαδή, αλλά για να κάνουμε συμπαράσταση στον Πρωθυπουργό μας, μην τον αφήνουμε να αναγκάζεται & να υποκύπτει μόνος του........ 
Ιάκωβος Τίγκας