Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Οι ταυτότητες του Facebook & τα προσωπικά δεδομένα.

Επειδή το γέλιο κάνει καλό

Σε αντίθεση με άλλους φίλους που αντιτίθενται στην χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook δηλώνω απερίφραστα ότι: 1. Χέστηκε το Facebook για την χρησιμοποίηση των δεδομένων ενός εκάστου για εμπορικούς λόγους. Τα έχει πουλήσει ήδη ο Σνόουντεν. Χέστηκα επίσης & εγώ. 2. Οσον αφορά τις φωτογραφίες μια & κάνω & φωτομοντάζ, τους επιτρέπω να τις αναδημοσιεύουν μπας & τις δει κανένας & με προσλάβει να βγάλω κανά φράγκο. 3 Επίσης επιτρέπω την χρησιμοποίηση τραγουδιών μου, ποιημάτων, ζωγραφιών μου με οποιονδήποτε τρόπο (πλην του ανήθικου πορνογραφικού άλλωστε το Facebook φημίζεται για την αυστηρή του στάση σε θέματα ηθικής!!!!!), μπας & προβληθώ λιγουλάκι βρε αδερφέ. 4. Επικροτώ την στάση του Facebook για αναζήτηση ταυτοτήτων μπας & γλυτώσουμε από τους ανώνυμους "τσαμπουκάδες" του γλυκού νερού. 5. Εέεεεεεεε Πάτε καλά ωρέ με τα δεδομένα σας; Ελα να πάρεις. Εχω καλά δεδομένα. Φρέσκααααα. Αντιγράψτε & επικολείστε στον τοίχο σας για την προβολή σας.
Ιάκωβος Τίγκας

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος

Η προστασία των εργαζομένων απαό εκδικητικές πειθαρχικές διώξεις, τώρα & με Νόμο.
Το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην εργασία είναι αναφαίρετο για κάθε εργαζόμενο.                                                                                                                                                Ουδείς έχει το προνόμιο ή το δικαίωμα να παραβιάζει τις διατάξεις του Συντάγματος, την Ελληνική εργατική νομοθεσία  και τις κοινοτικές οδηγίες.                                                                                      Ο μισθός είναι συνυφασμένος με το βιοποριστικό εκείνο μέσο του εκάστοτε εργαζομένου.                                                                                                                                           Αν του στερήσεις το μισθό θέτεις τον εργαζόμενο σε οικονομικό αποκλεισμό με αποτέλεσμα να τίθεται πασιφανές θέμα επιβίωσης.                                                                         Η εναρμονισμένη πρακτική που εφαρμόζεται κατά εργαζομένων είναι η πειθαρχική δίωξη έτσι ώστε να υπάρχει προσχηματικός λόγος για παραγκωνισμό και υποβάθμιση του εργαζόμενου με αποτέλεσμα αρχικά την στέρηση αποδοχών του και εν συνεχεία την απόλυση του.                                                                                                                        Τα ορθολογικά κριτήρια είναι εκείνα που λείπουν σε δεκάδες περιπτώσεις και έτσι εργαζόμενοι οι οποίοι εκτελούν ορθώς τα καθήκοντα τους να απειλούνται με απόλυση - αργία κτλ.                                                                                                                      Αυτό γίνεται κυρίως για να σταματήσουν τους εργαζόμενους να αντιδρούν εντός χρηστών ορίων και πλαισίων   σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης, σε άρνηση εκτέλεσης παράτυπης ή καταχρηστικής εντολής εκ μέρους του εργοδότη τους, σε εκτέλεση καθηκόντων εκτός γνωστικού τους αντικειμένου και δευτερευόντως για να μη φανούν τα αίτια των αλόγιστων προσλήψεων στο Δημόσιο ατόμων χωρίς βασική εκπαίδευση τα οποία έχουν καταλάβει νευραλγικές θέσεις στην Δημόσια Διοίκηση.                Πέραν των ανωτέρω όμως οι πειθαρχικές διώξεις χρησιμοποιούνται και ως μέτρο αντιποίνων κατά εργαζομένων που αποκαλύπτουν πράξεις διαφθοράς ή συνεισφέρουν στην αποκάλυψη τέτοιων πράξεων που τείνουν στην επιβολή της σιωπής.                                                                                                                                                                                            Υπάρχει μια ιδιαίτερη κατηγορία εργαζομένων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι ονομάζονται Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος.                                         Ο ρόλος του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος  και κατά την αγγλική whistleblower  συνιστά  συνταγματικά κατοχυρωμένο  δικαίωμα  και χαίρει του δικαιώματος προστασίας, όπως ορίζουν οι διεθνείς επιταγές. Ο  μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος  από Συνταγματικής απόψεως λειτουργεί μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 «. περί επιδίωξης και εμπέδωσης της δικαιοσύνης..» και του άρθρου 5 «περί συμμετοχής του στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωής της Χώρας χωρίς να προσβάλει τα χρηστά ήθη».                                                                                Για να προσλάβει ένας εργαζόμενος υπάλληλος την ιδιότητα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος   (whistleblower) πρέπει οι αναφορές του ενώπιον των Δικαστικών και άλλων αρμοδίων Αρχών του Κράτους να γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2957/2001,  εις το οποίο γίνεται αναφορά στη λήψη αποδείξεων, για συγκεκριμένες  παραβάσεις Κανονισμών, Συμβατικών Διατάξεων, Νόμων και Ευρωπαϊκών Οδηγιών στον χώρο εργασίας,   οι οποίες αφού συγκεντρώνονται και βεβαιώνονται για το ενυπόστατό τους, τίθενται προφορικώς και εγγράφως, αρχικά στους αρμόδιους προϊσταμένους,  όπως επιβάλλει η υπηρεσιακή ιδιότητα,  πάντα  με καλή πίστη και με βάσιμους λόγους σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα  ή  με τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού ή με τον Κώδικα Ηθικής και  Δεοντολογίας   του Δημοσίου Οργανισμού  στον οποίο εργάζεται ο υπάλληλος  και  το ισχύον  νομοθετικό πλαίσιο, με αποκλειστικό κίνητρο την προστασία των συμφερόντων του Οργανισμού , αλλά κυρίως της προάσπισης του Δημοσίου Συμφέροντος.  Εν συνεχεία,  ο εργαζόμενος υπάλληλος προβαίνει στην ενημέρωση της Ελληνικής Δικαιοσύνης και κάθε Δημοσίας Αρχής αρμόδιας δια την γνωστοποίηση των ευρημάτων του - αναφορών του. Η προστασία των εργαζομένων της  κατηγορίας αυτής πηγάζει από το Σύνταγμα και συγκεκριμένα  από τις διατάξεις :                          α) του άρθρου 10 όπου γίνεται ρητή αναφορά για το δικαίωμα που έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης να αναφέρεται εγγράφως στις Αρχές αλλά και  στην υποχρέωση των Αρχών να κινούνται και να ενεργούν σύντομα απαντώντας σε αυτόν αιτιολογημένα για τα ευρήματα του,                                                                                                                        β) του  άρθρου 20 όπου γίνεται ρητή αναφορά στην έννομη προστασία ενώπιον των Δικαστηρίων και                                                                                                                                  γ) του άρθρου  25 όπου γίνεται ρητή αναφορά ότι, τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου αλλά και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους.                                                                                                                                                Το θεσμικό πλαίσιο των whistleblowers  κατοχυρώνεται επίσης από την οδηγία EUR-Lex 52011DC0308 κεφάλαιο 4 παράγραφος 1 περίπτωση 3 και από την οδηγία EUR-Lex 52011DC0376.                                                                                                             Συνεπώς, ο  Μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος και η εν γένει σταδιοδρομία του  προστατεύονται  από το  Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο,  καθώς και αυτό των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συμβάσεων που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο.                                                                                                                                           Το ανωτέρω πλαίσιο συνάδει με τον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ,   το Νομοθετικό  Πλαίσιο  κατά της διαφθοράς  του ΟΗΕ και της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς της GRECO, όπου κατοχυρώνεται νομοθετικά  ο ρόλος του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος .                Το πόρισμα όλων είναι πως ο Νόμος δίνει την δυνατότητα σε κάθε πολίτη να διεκδικήσει τα δικαιώματα του. Ειδικά όταν είσαι στην «πρώτη γραμμή» και αγωνίζεσαι για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και διεθνώς χαρακτηρίζεσαι ως αρωγός της Δικαιοσύνης, όπως ακριβώς είναι οι Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος, από την θέση του εργαζόμενου ο νόμος είναι το μόνο εκείνο εργαλείο να τελματώσει μια άδικη κατάσταση αρχικώς σε βάρος του και εν συνεχεία να ανοίξει διάπλατα τις πόρτες και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. 
Ιάκωβος Τίγκας


Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Απέλαση!!! των μοναχών της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου με Δικαστική απόφαση!!!

Απελαύνονται οι Μοναχοί της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου από το Αγιο Ορος.


Σύμφωνα με φιλικά προσκείμενη ιστοσελίδα στο Facebook της Μονής Εσφιγμένου https://www.facebook.com/Filoi.tis.Gnisias.Esfigmenou/posts/740174016031538, απελαύνονται με Δικαστική απόφαση από το Αγιον Ορος οι Μοναχοί της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου & απειλούνται με προσωποκράτηση εάν δεν υπακούσουν, θεωρούμενοι ως καταληψίες πλέον, της Μονής. Είναι γνωστή η Ιστορία της Μονής & της δίκαιης αντίθεσής της, με την ψευτοένωση των Εκκλησιών & τα ανοίγματα των Ορθοδόξων Πατριαρχείων επί έναν αιώνα & βάλε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σήμερα λοιπόν, λίγες ημέρες πριν από την ψευδοένωση, έλαβαν με Δικαστικό επιμελητή, την Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, που διατάσει την απέλασή τους από το Αγιον Ορος. Επισημαίνεται ότι σε λίγες ημέρες, στις 29/11/2014, ο Πάπας, θα επισκεφτεί το Φανάρι για να κάνουν την τελική φάση της Ενωσης των Εκκλησιών, όπως είχα γράψει σε παλιότερη ανάρτηση.
Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι ούτε με τον βιολογικό Νόμο των ανθρώπων, ούτε με της Φύσης, ούτε με των Ζώων, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ζήσουν αλλού, έστω & αν τους δίνανε ένα παλάτι κάπου, πόσο μάλον που δεν έχουν να πάνε πουθενά.
Μιλάμε για 150 περίπου ψυχές, ακτήμονες, που επιβιώνουν αιώνες εκεί, με πολύ & σκληρή δουλειά & επειδή του κάπνισε του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, κυρήχθηκαν καταληψίες των σπιτιών τους!!!
Κανένα Δικαστήριο, δεν είναι αρμόδιο σύμφωνα με τους ίδιους, να εκδικάσει προσφυγή τους κατά του Πατριάρχη. Είναι αρμόδια όμως τα Δικαστήρια να εφαρμόσουν την απόφαση του Πατριάρχη...
Οι πρώτοι μάρτυρες.
Ιάκωβος Τίγκας.

Η παθογένεια του Δημοσίου. Θέσεις & απόψεις ενός συναδέλφου του Δήμου Στυλόπουλου

Οι θέσεις & απόψεις ενός συναδέλφου του Δήμου Στυλόπουλου σχετικά με εμένα.
 Ενας συνάδελφος που θυμάμαι από παλιά, με αφορμή τα όσα διαδραματίζονται με την προσωπική μου περιπέτεια της αργίας, έγραψε τις θέσεις & απόψεις του.


Παρακαλώ όποιον περνάει από το χέρι του να κάνει κάτι για το θέμα του κυρίου Ιάκωβου Τίγκα για δύο λόγους. Πρώτον γιατί όπως πιστεύω είναι ένας υπάλληλος που θα έβαζα το χέρι στη φωτιά ότι ποτέ δεν ταλαιπώρησε κανέναν περιμένοντας ανταλλάγματα και δεύτερον γιατί πιστεύω ότι αυτό που του έγινε ήταν μία πολύ, πολύ μεγάλη αδικία που έχει άμεση σχέση με την παθογένεια του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα της πρώην Νομαρχίας Χαλκιδικής!
Όπως εξήγησα και στον συνάδερφο, πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο το Δημόσιο εξάντλησε όλα του τα περιθώρια στη δική του περίπτωση είναι περίεργος αν λάβουμε υπόψιν ότι το Ελληνικό Δημόσιο σπανίως έχει διάθεση να εξαντλήσει τα περιθώρια στον ίδιο βαθμό όταν πρόκειται για άλλους συναδέρφους που τα έχουν κάνει σκατά για πολύ χειρότερους λόγους.
Ειλικρινά ανακατεύομαι όταν βλέπω έναν τέτοιο συνάδερφο να βρίσκεται σε αργία, τη στιγμή που άλλοι, όνομα και μη χωριό, εξασκούν ακόμα τα καθήκοντά τους ενώ θα έπρεπε από χρόνια να έχουν πάει σπίτι τους και αυτοί αλλά και οι πολιτικοί προϊστάμενοι που κάποτε έγλειψαν για να καταφέρουν να ρίξουν άλλους συναδέρφους και πολύ περισσότερο για να καταφέρουν να χώσουν φράγκα στην τσέπη τους.
Επειδή νομίζω ότι αναστάτωσα τον συνάδερφο σήμερα και επειδή βλέπω ότι δεν μπορώ να περιμένω μέχρι την Παρασκευή, καλύτερα να πω μερικά πράγματα απόψε! Του εξήγησα ότι δεν ξέρω αν θα βοηθήσω, απλώς είναι μερικά πράγματα που πρέπει να πω αισθανόμενος την κατάστασή του, χωρίς όμως να εγγυώμαι κάτι περισσότερο. Ας πούμε απλώς ότι θα ήταν καλό, ίσως και για τους δύο, να ακουστεί μία δεύτερη φωνή πάνω στο δικό του θέμα.
Έτσι, την Παρασκευή και με αφορμή την αναμονή για το πόρισμα της υπόθεσης "Πυθία", ίσως να έχω λίγο χρόνο να κάνω το μικρό αφιέρωμα που έχω ετοιμάσει...
Πριν πω περισσότερα για τον συνάδερφο Ιάκωβο Τίγκα, πρέπει να κάνω μερικές διευκρινήσεις σχετικά με το Ελληνικό Δημόσιο και το προσωπικό του.
Στα 15 ακριβώς χρόνια υπηρεσίας που θα κλείσουν στις 31 Δεκεμβρίου φέτος, έχω μάθει να κατατάσσω τους υπαλλήλους και συναδέρφους σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στους "εύκολους" και στους "δύσκολους"! Η στατιστική έχει αποδείξει ότι το 98% των υπαλλήλων που κατηγορούνται για χρηματισμό, ανήκει στην δεύτερη κατηγορία. Είναι δηλαδή οι "δύσκολοι" υπάλληλοι! Αυτό όμως δεν σημαίνει και το αντίστροφο! Δεν σημαίνει ότι ένας υπάλληλος που είναι δύσκολος, το κάνει για ύποπτους λόγους. Μπορεί να το κάνει ας πούμε από υπερβολική τυπικότητα και ευθυνοφοβία ή μπορεί να το κάνει από καθαρή βαρεμάρα! Μπορεί επίσης να το κάνει και από βλακεία! Τα έχουμε δει κι αυτά.
Σε σχέση με την επικινδυνότητα προς χρηματισμό, έχω μάθει να ξεχωρίζω τους υπαλλήλους σε τρείς κατηγορίες. Τα "κοράκια", τους "χαζούληδες" και τους "αδιάφορους"! Οι ονομασίες είναι δική μου επινόηση...
Τα "κοράκια" είναι η πιό γνωστή και εύκολα προσδιορίσιμη κατηγορία. Είναι αυτοί ακριβώς που εννοεί η λέξη "κοράκια"! Όπως συνήθως το λέμε στην πιάτσα του Δημοσίου, είναι αυτοί που "τρολάρουν", που "τρενάρουν" δηλαδή υποθέσεις βρίσκοντας κάποιες "τυπικοφανείς" δικαιολογίες, ώσπου τελικά μερικά χαρτονομίσματα να εξαφανίζουν όλες αυτές τις δικαιολογίες...
Βαθμός επικινδυνότητας προς χρηματισμό : 80+!
Οι "χαζούληδες" είναι μία δεύτερη κατηγορία με εμφανή ροπή προς τον χρηματισμό και με ιδιαίτερη αγάπη προς το χρήμα αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Οι "χαζούληδες" αγαπούν το χρήμα αλλά το κυνηγούν κυρίως μέσα από θέσεις και πόστα και σπανίως βάζοντας όπως λέμε "το μαχαίρι στο λαιμό του άλλου". Προτιμούν κυρίως την πιό νόμιμη αύξηση αποδοχών μέσα από το γλείψιμο πολιτικών προϊσταμένων και το καπάρωμα θέσεων με καλύτερο μισθό συνήθως "ρίχνοντας" άλλους συναδέρφους...
Οι "αδιάφοροι" είναι η λιγότερο επιρρεπής στον χρηματισμό κατηγορία! Η επικινδυνότητα προς χρηματισμό στην κατηγορία αυτή αγγίζει σχεδόν το όριο του μηδενός! Οι "αδιάφοροι" μοιάζουν να έχουν περισσότερο τη συμπεριφορά των "χαζούληδων" χωρίς όμως να το επιδιώκουν! Άμα τύχει, δηλαδή!
Οι "αδιάφοροι" είναι οι κοινώς λεγόμενοι καλοί υπάλληλοι! Κάνουν κανονικά το ωράριο και μετά πηγαίνουν σπίτι τους για να μαγειρέψουν, να φροντίσουν οικογένειες, να κλαδέψουν τριανταφυλλιές ή να κουρέψουν το γκαζόν.
Η πικρή πείρα έχει δείξει ότι οι "αδιάφοροι" μπορεί πολλές φορές να αποδειχθούν αρκετά επικίνδυνοι αλλά για έναν τελείως διαφορετικό λόγο που δεν έχει σχέση με τον χρηματισμό.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως οι διοικητικοί υπάλληλοι και γενικά οι υπάλληλοι που δεν έχουν άμεση επαφή με συναλλασσόμενους πολίτες. Ο λόγος που τους κάνει επικίνδυνους πολλές φορές, είναι ότι επειδή ακριβώς ανήκουν σε διοικητικές υπηρεσίες δηλαδή σε τμήματα προσωπικού και οικονομικού, έχουν καθημερινή επαφή με τους πολιτικούς προϊστάμενους και λόγω της οικειότητας που δημιουργείται μεταξύ τους γίνονται εύκολα τα θύματά τους, με αποτέλεσμα οι δεύτεροι να τους κατευθύνουν εκεί που θέλουν. Γιαυτόν τον λόγο, το υπαλληλικό περιβάλλον γύρω από τους αιρετούς πολιτικούς προϊστάμενους, έχω συνηθίσει να το ονομάζω "σκληρό πυρήνα".
Με τον συνάδερφο Ιάκωβο Τίγκα ήρθα πρώτη φορά σε επαφή όταν αγόρασα για το σπίτι της Χαλκιδικής μία γυάλα με δύο χρυσόψαρα. Μερικές μέρες αργότερα είδα ότι το ένα από τα δύο ψαράκια είχε δει τα ραδίκια ανάποδα κι επειδή δεν ήξερα τότε από χρυσόψαρα ανησύχησα για το νερό. Μέσω ενός άλλου συναδέρφου επικοινωνήσαμε με το Υγειονομικό της Νομαρχίας και έτσι μάθαμε τελικά από τον Ιάκωβο ότι το μόνο πρόβλημα ήταν ένα μικρό "ρετάρισμα" στο μηχανάκι της χλωρίωσης του νερού που κάποιες φορές το έκανε να προσθέτει περισσότερο χλώριο χωρίς όμως να δημιουργεί προβλήματα. Εκείνο που μου έκανε τότε εντύπωση ήταν ότι ο Ιάκωβος παρακολουθούσε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια στο σύστημα χλωρίωσης ενός μικρού χωριού της Χαλκιδικής.
Λίγο καιρό αργότερα, ο Ιάκωβος θα είχε μία μικρή περιπέτεια με αφορμή ένα ακόμα σύστημα χλωρίωσης, αυτή τη φορά σε μία πολύ γνωστή παιδική κατασκήνωση της Χαλκιδικής (Ιάκωβε μπορείς να με διορθώνεις αν κάνω λάθος).
Ήταν αρχές καλοκαιριού, η κατασκήνωση περίμενε παιδιά αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Η κατασκήνωση δεν είχε σύστημα χλωρίωσης του νερού! Ο τότε Νομάρχης, θυμάμαι, ήταν αρκετά πιεσμένος γιατί η Χαλκιδική είναι γνωστός τουριστικός προορισμός, η κατασκήνωση δεν μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς άδεια γιατί θα δημιουργούνταν σοβαρό θέμα, για να πάρει όμως άδεια λειτουργίας έπρεπε να δώσει την έγκριση το Υγειονομικό και ο Ιάκωβος που ήταν εισηγητής δεν ήθελε να δώσει με καμμία κυβέρνηση την έγκριση χωρίς το σύστημα χλωρίωσης. Θυμάμαι ότι ο Αργύρης Λαφαζάνης που ήταν τότε νομάρχης είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλη φασαρία και θυμάμαι επίσης ότι για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, η υπόθεση πήγε τελικά στα δικαστήρια!
(Εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν είμουν εγώ εισηγητής για την άδεια. Εγώ ζήτησα να χλωριώνουν τα νερά τους με δική τους ευθύνη γιατί υπήρχαν επαναλαμβανόμενες μολύνσεις. Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια επειδή είμουν υποχρεωμένος να καταθέσω Υγειονομική Εκθεση Αυτοψίας την οποία & κατάθεσα. Στην συνέχεια αμφισβητήθηκε αν έκανα καλά την δουλειά μου. Με δικαίωσε λοιπόν η Πανελλήνια Ενωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας με δύο έγγραφά της, στα οποία έγραψαν ότι ορθώς έπραξα,το Υπουργείο Υγείας με έγγραφό του το οποίο επίσης έγραψε ότι ορθώς έπραξα & ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης ο οποίος έγραψε ότι ορθώς έπραξα.)
Στο δικαστήριο όμως, όπως μάθαμε, ο Ιάκωβος κέρδισε τη δίκη...
Πριν από δύο χρόνια, ο Ιάκωβος κρίθηκε ότι έπρεπε να απομακρυνθεί από το Δημόσιο εξαιτίας της κακής συμπεριφοράς του που την γνωρίζω, το ομολογώ, μόνον σε αδρές γραμμές! Δύο γυναίκες συνάδερφοι στην υπηρεσία του τον αξιολόγησαν με βαθμό 5!
Η μία από αυτές, που ήταν πολύ μικρότερη από τον Ιάκωβο, περίπου στη δική μου "σειρά", είτε εξαιτίας του πτυχίου της, είτε και λόγω άλλης παρέμβασης, έτυχε να είναι η Διευθύντριά του! Το πως ακριβώς έγιναν τα πράγματα περί αυτού, δεν το ξέρω. Στον ορίζοντα έχουν εμφανισθεί μόνον μερικές υποψίες με αφορμή μία μαρτυρία τρίτου προσώπου! Την πολυπόθητη αλήθεια φαντάζομαι ότι μπορεί να μας την πει μόνον η αγαπητή μας Ευγενία...
Η δεύτερη συνάδερφος ανήκε στην κατηγορία των "κορακίων"! Λίγους μήνες μετά την αξιολόγηση του Ιάκωβου, η δεύτερη συνάδερφος, υπάλληλος του Υγειονομικού, συνελήφθει με προσημειωμένα χαρτονομίσματα με αφορμή την αδειοδότηση ενός μικρού καταστήματος. Η συνάδερφος ζήτησε τα χρήματα για να δώσει τη θετική γνωμοδότηση του Υγεινομικού! Την άδεια του καταστήματος θα την έδινε ο υπάλληλος του αρμόδιου Δήμου! Ο υπάλληλος αυτός ήταν ο άντρας της! Η δουλειά έκλεισε μέσω μεσάζοντα, αλλά δυστυχώς το ζευγάρι μοιράστηκε ποινές 14 και 16 μηνών και τελικά γιόκο τσόκο. Απ'ό,τι φαντάζομαι, εφόσον η ίδια κρίθηκε επίορκος και η αξιολόγησή της για τον Ιάκωβο θα πρέπει να τύχει ανάλογης προσοχής!
Στην περίπτωση του Ιάκωβου Τίγκα μου κάνει εντύπωση η ανοχή ενός ανθρώπου κι αυτός ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης!
Με τον Γιάννη θέλω να πιστεύω ότι είμαστε φίλοι. Πριν από 2,5 μήνες ο Γιάννης ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του σαν Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, αυτή τη φορά με τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Στην πρώτη του θητεία ήταν ο εκλεκτός του Παναγιώτη Ψωμιάδη. Ο Γιάννης, για την ακρίβεια, ΔΕΝ ήταν ακριβώς ο εκλεκτός του Ψωμιάδη, τουλάχιστον στην αρχή. Όταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης αποφάσισε να κατέβει σαν Περιφερειάρχης, διάλεξε να έχει υποψήφιο στη Χαλκιδική έναν άλλο νεαρό πολιτευτή και έναν από τους τέσσερεις αντινομάρχες του Αστέριου Ζωγράφου, εκτός του Γιάννη. Αυτός ήταν ο Διονύσης!
Όταν η υπόθεση με τα λαθραία "έσκασε" και η αστυνομία "έσπασε" το απόρρητο στα τηλέφωνα, τότε ο Διονύσης αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν μόνον Αντινομάρχης του Ζωγράφου αλλά και ο μηχανικός (καραμηχανικός μάλιστα) που έκλεισε τη συμφωνία με το κύκλωμα για να τους διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες στην Νομαρχία για την άδεια εργοστασίου που ζητούσαν! Ο Διονύσης είχε κλείσει μία πολύ καλή συμφωνία. Δέκα "χήνες" μπροστά και τριάντα σε δόσεις!
Μετά τα μαντάτα, ο Αστέριος τον ανάγκασε να παραιτηθεί και σαν επόμενο τον απέρριψε και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης που τελικά προώθησε σαν υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη τον Γιάννη. Εδώ όμως έγινε το δεύτερο πατατράκ. Ο Γιάννης, σαν αντιπεριφερειάρχης, ήταν αυτός που είχε υπογράψει την περίφημη άδεια του εργοστασίου και φυσικά όταν ο ανακριτής του ζήτησε τα ρέστα, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση απέναντι στο Ψωμιάδη!
Τελικά δεν αποδόθηκαν άλλες ευθύνες! Έτσι αποφάσισαν οι δικαστές! Η όλη εμπλοκή της Νομαρχίας ήταν λέει μία γκάφα των πολιτικών στην προσπάθεια να "τσακώσουν" ψήφους! Κατά τα άλλα δεν υπήρχε πρόθεση εμπλοκής με το κύκλωμα!
Από δω όμως και πέρα ξεκινάει η περίφημη αλλαγή στάσης του Γιάννη! Ο Γιάννης μας "κατεβάζει ρολά".

Αν ο Τίγκας δεν επιστρέψει άμεσα στα καθήκοντά του, τότε αυτοί που για χρόνια ήταν χειρότεροι του Τίγκα (αν υποθέσουμε ότι ο Τίγκας φταίει, λέμε αν), θα πρέπει επίσης να πάρουν πόδι από τις καρέκλες τους! Τα ονόματα αυτών στη Χαλκιδική είναι όχι απλώς γνωστά αλλά και πολυσυζητημένα! Το ότι βρίσκονται ακόμα στις καρέκλες τους είναι γιατί εκμεταλλεύονται ένα από τα μεγάλα κουσούρια του Δημοσίου.
Το Δημόσιο έχει ένα "κόλλημα" με τους "τύπους"! Αποφασίζει εύκολα όταν πρόκειται για τους "τύπους" αλλά δεν αποφασίζει τόσο εύκολα όταν πρόκειται για θέματα ουσίας! Αυτό γίνεται για έναν πολύ απλό λόγο. Οι παραβάσεις των "τύπων" είναι εμφανείς! Αναγνωρίζονται εύκολα! Αντίθετα, οι παραβάσεις στα θέματα ουσίας χρειάζονται σοβαρές και απτές αποδείξεις για να βεβαιωθούν, που το Δημόσιο σπανίως έχει διάθεση να τις αναζητήσει! Ένας λόγος που του λείπει αυτή η διάθεση είναι γιατί στις περισσότερες παραβάσεις σε "θέματα ουσίας" υπάρχει και εμπλοκή πολιτικών παραγόντων!
Χάρη στο μεγάλο αυτό κουσούρι του Δημοσίου, υπάρχουν "κοράκια" και ευνοημένοι "χαζούληδες" που αυτή τη στιγμή υπηρετούν και μάλιστα σε θέσεις ευθύνης, ενώ αντίθετα άλλοι, καλοί και "αδιάφοροι" υπάλληλοι παραγκωνίζονται!
Ένα από τα ερωτήματα που με έχει απασχολήσει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το εξής : σε μία τέτοια περίπτωση, ο παραγκωνισμένος υπάλληλος με ποιό τρόπο θα πρέπει να φερθεί;
Κάποιος που δεν υπηρετεί στο Δημόσιο θα μπορούσε να πεί ότι δεν έχει νόημα αυτή η ερώτηση, εφόσον όλοι οι υπάλληλοι είναι βολεμένοι και ο μισθός πέφτει κανονικά! Είναι αρκετά σωστό, αλλά δυστυχώς αυτή είναι μία άποψη που ταιριάζει σε έναν κοντόφθαλμο πολίτη γιατί ξεχνάει ότι ο παραγκωνισμός ενός υπαλλήλου γίνεται συνήθως χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια και αποβαίνει πάντα προς όφελος του πολιτικού προϊστάμενου που ενθαρρύνει τέτοιες καταστάσεις! Με απλά λόγια, ο πολιτικός προϊστάμενος "πιάνει κορόϊδο" όχι μόνον τον υπάλληλο που παραγκωνίζει αλλά κυρίως αυτόν τον υπάλληλο που χρησιμοποιεί και κατ'επέκταση και τους πολίτες που το ψήφισαν!
Η συνέχεια είναι γνωστή! Κάποιος βγαίνει στο Σύνταγμα και φωνάζει κάτω οι πολιτικοί και τα ρέστα τους! Ξεχνάει όμως ότι ο ίδιος πρώτος έχει φάει "χόρτο" που λέμε, γιατί οι πολιτικοί απλώς εκμεταλλεύτηκαν τη δική του ψήφο... 
     Για να μην γράψω περισσότερα, παρακαλώ για την άμεση επιστροφή του συναδέρφου Ιάκωβου Τίγκα στα καθήκοντά του! Όταν λέω άμεση, εννοώ άμεση!
Σε διαφορετική περίπτωση και παράλληλα με το θέμα του κυρίου Τίγκα, θα πρέπει να ανακινηθούν και άλλα παρόμοια θέματα, αυτή τη φορά μεγαλύτερης σημασίας! Επειδή επίσης, με αφορμή τα όσα έμαθα για τον κύριο Τίγκα, έχω πάρει ανάποδες, παρακαλώ να ειδοποιηθεί το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και κυριολεκτικά να "ξεσκονίσει" την "νομαρχία" Ζωγράφου στη Χαλκιδική, τόσο στα θέματα ανάθεσης δημοσίων έργων όσο και στα θέματα οικονομικής διαχείρισης! Θα ήταν και μία πολύ καλή ευκαιρία να μάθουμε ποιοί ήταν εκείνοι οι συνάδερφοι που έπαιξαν τον ρόλο του "χαζούλη" για χάρη αυτού του "μακιαβέλι" της εντόπιας πολιτικής...
Κλείνω προσωρινά με τον συνάδερφο...
Δήμος Στυλόπουλος
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Ξένοι ακαδημαϊκοί: «Η μόνη ελπίδα της ανθρωπότητας δεν είναι η παγκοσμιοποίηση, αλλά ο Ελληνισμός!»

Από την Μακεδονία λοιπόν, στην Μακεδονία, &,....για όλον τον κόσμο!!!
 Δεν με εξέπληξε το άρθρο, απλά τους διάβασα για άλλη μιά φορά. Το περίμενα διαισθητικά αν θέλετε. Από πού άλλωστε θα μπορούσε να ξεκινήσει αν μη από την Μακεδονία;
Τρεις ξένοι ακαδημαϊκοί μας θυμίζουν όσα έχουμε ξεχάσει ή μάλλον καλύτερα όσο προσπαθούν κάποιοι να μας «αναγκάσουν» να ξεχάσουμε: To μεγαλείο του Ελληνισμού!
Στην αίθουσα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λοιπόν "Αλέξανδρος" μίλησαν τρείς ξένοι Ακαδημαϊκοί για να μας πουν ότι ο Κόσμος, δεν χρειάζεται την Παγκοσμιοποίηση αλλά τον Ελληνισμό & τα φώτα του, τα οποία οι Ελληνες, ανεξάρτητα από τον ρουν των γεγονότων, όχι μόνον θα ξαναδώσουν τα φώτα τους στον κόσμο, αλλά θα τ΄αλλάξουν σε κείνους που προσπάθησαν να τους κάνουν να ξεχάσουν, αυτά που έπρεπε να θυμούνται.
Οι φιλέλληνες ακαδημαϊκοί καταγγέλλουν το σκοταδιστικό «πολυπολιτισμό της Νέας Τάξης Πραγμάτων» και τους «ανθέλληνες πολιτικούς» που επιδιώκουν να τον επιβάλλουν, δημιουργώντας «μία ράτσα χωρίς ρίζες και ιστορία για να σβήσουν την Ελλάδα», ενώ παράλληλα προσπαθούν να μας πείσουν να αγαπήσουμε τις ρίζες μας και να γίνουμε εφαλτήριο παγκόσμιας ανατροπής σε συνεργασία με τους απανταχού φιλέλληνες του πλανήτη.
Βέβαια υπάρχει ένα ζητηματάκι με το Κοτσαμπασέϊκο της Μακεδονίας, που δεν έχει δείξει & τα καλύτερα δείγματα γραφής. Με αυτούς τι θα κάνει άραγε ο Ελληνισμός; Μπρά ντε φέρ"; ή συμπόρευση; Ομως δεν ανησυχώ, τα ξέρει αυτά ο "Ελληνισμός" από την εποχή των Τούρκων. Τα ίδια έκαναν οι Κοτσαμπάσηδες & τότε. Ξέρεις λοιπόν τι θα κάνεις με αυτούς "Ελληνισμέ".
Και μάλον το Κοτσαμπασέϊκο, τα "γουναρικά", όπως τους έλεγε ο Κολοκοτρώνης της Μακεδονίας, θα πρέπει να ανησυχούν για την αλλαγή των φώτων. Εχει ο καιρός κάτι γυρίσματα όμως. Μα κάτι γυρίσματα.
Παρακολουθείστε 4 αποκαλυπτικά βίντεο εδώ.
http://www.paraxeno.com/7811/%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B7-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1/

Ιάκωβος Τίγκας

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Το "Μπλέντερ τέστ" & η Ελληνική Κοινωνία

Απορρίφθηκε παταγωδώς η Ελληνική Κοινωνία στο "μπλέντερ τέστ"


 Μετά τις διαστάσεις που πήρε το θέμα του μπλέντερ που αλέθει ανθρώπους, στο βιβλίο φυσικής της Ε Δημοτικού, με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας απέδωσε την επιλογή της εικόνας, σε λάθος & αβλεψία, λέγοντας ότι είναι εκεί εδώ & 10 χρόνια & ότι αναζητήθηκε σε συγκεκριμένο ιστότοπο!!!....., προφανώς έχοντας υπόψη ότι μιλάει σε ηλιθίους. Λένε ακόμη ότι θα την αποσύρουν από την ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου αλλά & από την επανεκτύπωσή του, χωρίς ούτε λόγος να γίνεται για άμεση απόσυρσή του.http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113392739
Ομολογεί λοιπόν την διενέργεια τεστ στην Ελληνική κοινωνία το Υπουργείο Παιδείας, με την άκομψη & ανόητη ανακοίνωσή του.
Επισημάνσεις:

 • Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη εικόνα, τοποθετήθηκε στην μέση του βιβλίου μεταξύ των σελίδων 18-19, ώστε να κόβεται από την ραφή του βιβλίου & να μην φαίνεται καλά, περνώντας έτσι υποσυνήδειτο-συνειδητό μήνυμα φρίκης.
 • Αναζητήθηκε & επιλέχθηκε από συγκεκριμένο ιστότοπο χωρίς να κατονομάζεται από ποιόν πριν από δέκα χρόνια, κατά τα άλλα ήταν τυχαία & κανείς δεν είδε τι απεικόνιζε
 • Αποσύρθηκε λέει από την ηλεκτρονική μορφή της & από τις ανατυπώσεις, όχι όμως & από τα υπάρχοντα χιλιάδες αντίτυπα που βρίσκονται στα Σχολεία. Ούτε καν μιά εγκύκλιος να μουτζουρωθεί ή να αφαιρεθεί με ευθύνη των δασκάλων.
 • Γκουγκλάροντας την λέξη "μπλέντερ" στις εικόνες, υπάρχουν εκατοντάδες εικόνες & πλέον ΚΑΙ αυτή, που δείχνει ότι η επιλογή της μόνον τυχαία δεν ήταν. Που την βρήκαν πριν από δέκα χρόνια;
 • Οπως όλοι μπορούμε να θυμηθούμε από την παιδική μας ηλικία, τα παιδιά σκανάρουν απίστευτες λεπτομέρειες που "αβλεπτί" περνάνε από τους μεγάλους.
Το τέστ:
Το 2005 λοιπόν, οι Νεοταξίτες παλατιανοί, έχοντας κατά νουν τι επρόκειτο να κάνουν σήμερα στην Ελληνική κοινωνία, αποφάσισαν να την τεστάρουν. Μας είπαν λοιπόν με αυτήν την εικόνα ότι, σας έχουμε βάλει, ή θα σας βάλουμε μέσα στο μπλέντερ της παγκοσμιοποίησης & θα σας αλέσουμε όλους. Μας έδειξαν τι ακριβώς μας περιμένει.
Δεν είναι καθόλου τυχαία επίσης, η επιλογή της Ε Δημοτικού, όπου τα παιδιά είναι λίγο πριν την εφηβεία με ανεξίτηλες καταγραφές.
Χιλιάδες παιδιά με τους δασκάλους τους & τους γονείς τους, έγιναν αποδέκτες του μηνύματος αυτού & κανείς δεν αντέδρασε. Στατιστικά είναι βέβαιο ότι κάποιοι το αντιλήφθηκαν, όπως άλλωστε έγινε & σήμερα, αλλά πέρα βρέχει επί δέκα ολόκληρα χρόνια. Το μήνυμα είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα, πέρασε ανεμπόδιστα. Το τέστ πέτυχε. Η Ελληνική Κοινωνία φάνηκε από τότε ότι ήταν ανίκανη να αντιδράσει ακόμη & στις πλέον εξόφθαλμες χοντράδες, όπως & γίνεται. Η Ελληνική κοινωνία απορρίφθηκε παταγωδώς από το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε, προς χαροποίηση των Νεοταξιτών παλατιανών, που ανεμπόδιστοι προχώρησαν στα όσα συμβαίνουν σήμερα.
Αλλά & σήμερα που φτάσαμε στον πάτο του μπλέντερ & ματώνουμε, το τέστ έχει ακόμη εφαρμογή & καταγράφει χρήσιμα στοιχεία για τους παλατιανούς της Νέας Τάξης.
Ετσι λοιπόν παρατηρούμε συστημικούς αντιδραστικούς & επαναστάτες Blogs & εφημερίδες, που έβγαλαν τον σκασμό, όταν έγινε ο σάλος, να σπεύδουν να πανηγυρίζουν τον "θρίαμβο" του Λαού μας, που ανάγκασε το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει την εικόνα, παραμένοντας ωστόσο το βιλίο σε χιλιάδες αντίτυπα στα Σχολεία.
Ακόμη & σήμερα το "μπλέντερ τέστ" καταγράφει το πόσο θα "καταπωθεί" η ανόητη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, περί δήθεν λάθους & αβλεψίας & πως & εάν θα ξεφουσκώσει το θέμα με την δήθεν απόσυρση του βιβλίου.
Ακόμη & σήμερα καταγράφει το "μπλέντερ τέστ" αν θα επέμβει αυτεπάγγελτα ο Εισαγγελέας, για εγκλήματα-κακουργήματα, ιδιαζόντως απεχθή, κατά της Ελληνικής κοινωνίας, που διέπραξε η συγγραφική ομάδα & οι κριτές αξιολογητές:
Συγγραφείς: Εμμανουήλ Αποστολάκης εκπαιδευτικός
                      Ελένη Παναγοπούλου εκπαιδευτικός
                      Σταύρος Σάββας Εκπαιδευτικός
                      Νεκτάριος Τσαγλιώτης εκπαιδευτικός
                      Γιώργος Πανταζής εκπαιδευτικός
                      Σοφοκλής Σωτηρίου εκπαιδευτικός
                      Βασίλης Τόλιας εκπαιδευτικός
                      Αθηνά Τσαγκογέωργα εκπαιδευτικός
                      Γεώργιος Καλκάνης καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Εικονογράφηση: Ευάγγελος Γκιόκας σκιτσογράφος-εικονογράφος
Κριτές-Αξιολογητές: Γεώργιος Παπαϊωάννου αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
                                  Ιωάννης Μπάκανος Σχολικός σύμβουλος
                                  Ολγα Παρνέλη εκπαιδευτικός
Ακόμη & σήμερα, τρέμουν & φοβούνται την αναζήτηση των ηθικών αυτουργών του εγκλήματος, που υπάρχουν είτε μέσα στην ομάδα, είτε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είτε πίσω από αυτούς.
Προς την κατεύθυνση αυτή επιστράτεψαν & θα επιστρατέψουν & άλλους, διάφορους κυματοθραύστες επαναστάτες, οι οποίοι έφτασαν μέχρι σημείου ειρωνίας προκειμένου, να υποβαθμίσουν το έγκλημα του εσκεμμένου δόλου, στο πταίσμα της αβλεψίας.
Ετσι λειτουργούν οι παλατιανοί. Πότε θα μάθεις να τους διαβάζεις;

Ιάκωβος Τίγκας

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

H θρασύτατη αναδίπλωση του Υπουργείου Παιδείας

Η φρίκη παραμένει στο βιβλίο της Ε Δημοτικού με το μπλέντερ
Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας, αναδιπλώνεται & κάνει λόγο για λάθος, ισχυριζόμενο ότι η ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου αποσύρθηκε στο σύνδεσμο που παραθέτει.
http://ebooks.edu.gr/…/e…/show.php/DSDIM-E107/154/1099,4014/
Δεν αποσύρθηκε όμως από τον σύνδεσμο που το βρήκα εγώ.
http://www.arnos.gr/system/files/eisagogi_3.pdf
Επί πλέον ούτε λόγος να γίνεται για άμεση απόσυρση του βιβλίου αλλά αφαίρεση της εικόνας από τις ανατυπώσεις. Κάνετε λάθος κύριοι. Το βιβλίο θα το αποσύρετε ΧΘΕΣ. Και η ομάδα σας θα υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος για κακουργήματα.
 Συγγραφείς: Εμμανουήλ Αποστολάκης εκπαιδευτικός
                      Ελένη Παναγοπούλου εκπαιδευτικός
                      Σταύρος Σάββας Εκπαιδευτικός
                      Νεκτάριος Τσαγλιώτης εκπαιδευτικός
                      Γιώργος Πανταζής εκπαιδευτικός
                      Σοφοκλής Σωτηρίου εκπαιδευτικός
                      Βασίλης Τόλιας εκπαιδευτικός
                      Αθηνά Τσαγκογέωργα εκπαιδευτικός
                      Γεώργιος Καλκάνης καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Εικονογράφηση: Ευάγγελος Γκιόκας σκιτσογράφος-εικονογράφος
Κριτές-Αξιολογητές: Γεώργιος Παπαϊωάννου αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
                                  Ιωάννης Μπάκανος Σχολικός σύμβουλος
                                  Ολγα Παρνέλη εκπαιδευτικός

Οσον αφορά για το ότι δεν πρόκειται περί λάθους αλλά περί εσκεμμένης ενέργειας, αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, το μπλέντερ δεν ήταν λάθος, αν το ψάξει κανείς στις εικόνες της google θα βρει εκατοντάδες ΚΑΙ αυτό τώρα πλέον. Γιατί επέλεξαν αυτό το συγκεκριμένο; Και που το βρήκαν πριν από 10 χρόνια όπως λένε; Αρα επελέγη συνειδητά Ιδού η αναζήτηση εικόνων.
https://www.google.gr/search… 

Οσον αφορά τους υπαινιγμούς για απειλές στο Face book, αυτά αλλού κύριοι & κυρίες. Οταν πρόκειται για μικρά παιδιά εξαγριώνομαι & αλοίμονο σε κείνον που θα με βρει απέναντι. Και επί πλέον έχω το βιβλίο στα χέρια μου.
 Εδώ η αναδίπλωση του Υπουργείου
Ιάκωβος Τίγκας
//www.esos.gr/.../entoli-na-aposyrthei-apo-vivlio-toy... 

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Οι αποδείξεις της ομαδικής εξολόθρευσης ανθρώπων=Γενοκτονία των Ελλήνων στο βιβλίο Φυσικής της Ε Δημοτικού.

Απροκάλυπτη εγκληματική ενέργεια με αυτεπάγγελτα διωκώμενες κακουργηματικές πράξεις.

 Ενώπιον του Ελληνικού Λαού, κάθε αρμόδιου Εισαγγελέα & κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου, κάθε αρμόδιας Αρχής Εθνικής ή Διεθνούς.Στο βιβλίο φυσικής της Ε τάξης του Δημοτικού Σχολείου, έκδοση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων 2013, στις σελίδες 18-19, στο κεφάλαιο "Μίγματα", απεικονίζεται μπλέντερ, στο οποίο ευρίσκονται ανθρώπινα σώματα, τα οποία αλέθονται & στον πάτο του μπλέντερ, υπάρχει ο "χυμός" του αλέσματος το αίμα των ανθρώπων. Η εν λόγω φωτογραφία είναι έργο του Ιάπωνα καλλιτέχνη Άιντα Μακότο, ο οποίος είναι γνωστός για την εκκεντρικότητα και την προκλητικότητα των έργων του.
H συγγραφή & σύνταξη του βιβλίου & η εικονογράφησή του, έγινε από συντακτική ομάδα αλλά & ομάδα κριτών & αξιολογητών, όπως αυτοί εικονίζονται στις σχετικές εικόνες:
Συγγραφείς: Εμμανουήλ Αποστολάκης εκπαιδευτικός
                      Ελένη Παναγοπούλου εκπαιδευτικός
                      Σταύρος Σάββας Εκπαιδευτικός
                      Νεκτάριος Τσαγλιώτης εκπαιδευτικός
                      Γιώργος Πανταζής εκπαιδευτικός
                      Σοφοκλής Σωτηρίου εκπαιδευτικός
                      Βασίλης Τόλιας εκπαιδευτικός
                      Αθηνά Τσαγκογέωργα εκπαιδευτικός
                      Γεώργιος Καλκάνης καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Εικονογράφηση: Ευάγγελος Γκιόκας σκιτσογράφος-εικονογράφος
Κριτές-Αξιολογητές: Γεώργιος Παπαϊωάννου αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
                                  Ιωάννης Μπάκανος Σχολικός σύμβουλος
                                  Ολγα Παρνέλη εκπαιδευτικός
Στο ευρετήριο φωτογραφιών του βιβλίου, αναγράφεται η επίμαχη φωτογραφία ως "μπλέντερ".
Η εν λόγω απεικόνιση στο κεφάλιο "μίγματα", ανθρώπινων σωμάτων τα οποία αλέθονται & βγάζουν τον χυμό τους αίμα, αποτελεί ειδεχθή & απεχθή σκόπιμη εγκληματική ενέργεια, σε βαθμό κακουργήματος, καθ΄όσον, υποβιβάζει την αξία & μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου, σε συστατικό μίγματος προς άλεση-εξόντωση, υποκινεί διαμόρφωση νέων εγκληματιών, εκπαιδεύοντας μικρά παιδιά στην θέα του αίματος & της ομαδικής εξολόθρευσης ανθρώπων, καθώς επιλέχθηκε η ηλικία της Ε Δημοτικού, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη της εφηβείας, υποκινεί σε τέλεση πράξεων βίας & ομαδικής εκτέλεσης ανθρώπων, εξοικιώνει ευαίσθητες ηλικίες στην βία, προσβάλει το ανθρώπινο πρόσωπο, προκαλεί ψυχολογική κακοποίηση μικρών παιδιών, αφού τα υποχρεώνει να είναι θεατές φρίκης, προκαλεί τον φόβο σε ευαίσθητες ηλικίες, υποκινεί με σαφήνεια την εγκληματικότητα.Οι άνω αξιόποινες πράξεις, τελέστηκαν με  σαφή & όχι ενδεχόμενο δόλο, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην συγγραφική ομάδα, την ομάδα των αξιολογητών-κριτών, & τον εικονογράφο, αφού όλοι είναι ειδικοί εκπαιδευτικοί καθηγητές Πανεπιστημίου & δεν είχαν άγνοια της πράξης τους, την οποία τέλεσαν σκόπιμα & εκ προθέσεως, να προκαλέσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα & βλάβες, όπως αυτά περιγράφονται, καταλογίζοντας στους άνω αναφερόμενους σαφείς ποινικές ευθύνες. Διερεύνηση πρέπει να γίνει προς πάσα κατεύθυνση για την εύρεση ηθικών αυτουργών προς την επιλογή της συγκεκριμένης εικόνας βίας.
Αμεση ανάγκη:

 • Να αποσυρθεί άμεσα το συγκεκριμένο βιβλίο.
 • Να καταλογιστούν οι ποινικές ευθύνες στα άνω αναφερόμενα πρόσωπα & κατά παντός υπευθύνου, για ηθική αυτουργία στην επιλογή της συγκεκριμένης εικόνας.
 • Αμεση παραίτηση του Υπουργού Παιδείας, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες.
 • Διερεύνηση πολιτικών & ποινικών ευθυνών του προκατόχου του το 2013, όταν εκδόθηκε το βιβλίο.
 • Σύσταση ομάδας ψυχολόγων & παροχή ψυχολογικής βοήθειας κατά τόπους στα παιδιά που διδάχθηκαν το παρόν κεφάλαιο.
 • Τεράστιες ευθύνες καταλογίζονται στην εκπαιδευτική κοινότητα εάν & εφ΄όσον δεν αντέδρασαν.
Εδώ ο σύνδεσμος που υπάρχει το βιβλίο σε μορφή pdf
Ιάκωβος Τίγκας
http://www.arnos.gr/system/files/eisagogi_3.pdf

Η φρίκη στα Δημοτικά Σχολεία

Φρίκη στο βιβλίο φυσικής της Ε Δημοτικού για τα μίγματα.
Δυστυχώς τα πράγματα πλέον είναι τρομακτικά & άκρως επικίνδυνα. Και βέβαια θα ήταν αστείο να μιλήσω για παρέμβαση Εισαγγελέα, σε μιά Χώρα που έχουν αλλοτριωθεί οι πάντες & τα πάντα. Στο βιβλίο Φυσικής της Ε Δημοτικού για τα μίγματα, υπάρχει η εικόνα της φωτογραφίας, που δείχνει ανθρώπινα σώματα σαλαμοποιημένα σε δοχείο, ενώ στον πάτο του δοχείου απεικονίζεται κάτι σαν αίμα κατακάθι σε κόκκινο χρώμα. Μόνον ένας νους διαβόλου σατανά θα μπορούσε να επινοήσει, την απεικόνιση της φρίκης, για να διδάξει μικρά παιδιά, την υφή & την έννοια των μιγμάτων αλλά & να περάσει το υποσυνείδητο, συνειδητό μήνυμα της ανθρώπινης μάζας, της τέλειας καταστολής της προσωπικότητας & μοναδικότητας ενός εκάστου.
Στην αρχή νόμισα ότι ήταν μιά από τις πολλές μπαρούφες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όμως βρήκα το βιβλίο σε μορφή pdf δυστυχώς. Και βέβαια ο, οι συντάκτες αυτής της αποτρόπαιας παράστασης, δεν παύουν να έχουν διαπράξει αξιόποινη πράξη, προτροπής βίας & εξύβρισης, προσβολή προσωπικότητας μικρών παιδιών, πρόκληση ψυχικής βίας & τρόμο σε ευαίσθητες ομάδες ηλικιών. Ο Εισαγγελέας έχει τον λόγο. Στον σύνδεσμο που παραθέτω βλέπετε το βιβλίο σε μορφή pdf
http://www.arnos.gr/system/files/eisagogi_3.pdf

Ιάκωβος Τίγκας

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Στέφεται ο Πρίγκηπας Ουίλιαμ ο Ε;

Ενθρονίζουν τον Πρίγκηπα Ουίλιαμ Ε Βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου;

 Την είδηση διαβάσαμε στην Ζούγκλα εχτές http://www.zougla.gr/kosmos/article/to-xristougeniatiko-doro-tis-vasilisas-elisavet-paradidi-to-stema, σύμφωνα με την οποία η Βασίλισσα Ελισάβετ, ετοιμάζεται να παραιτηθεί από τον Θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου & να τον παραχωρήσει στον εγγονό της Πρίγκηπα Ουίλιαμ τον Ε κάνοντας έτσι την νυφούλα της Βασίλισσα!!!
Για τους υποψιασμένους, εάν η είδηση αυτή αληθεύει, είναι αξιόλογη των εξής επισημάνσεων:

 • Ο συγκεκριμένος Πρίγκηπας, έχει κατονομαστεί ως μία σοβαρή υποψηφιότητα, για τον ρόλο του "ανθρώπου της ανομίας". http://iaktigas.blogspot.gr/2014/02/blog-post.html
 • Η χρονική συγκυρία χωρίς αυτή να προσδιορίζεται στο δημοσίευμα, αλλά αόριστα καθορίζεται στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμα της Ελισάβετ, συμπίπτει με την επικείμενη Ενωση των Εκκλησιών που ήδη δρομολογείται με πρωτοφανείς ετοιμασίες στο Φανάρι & η οποία δεν προμηνύει τίποτε καλό, αντίθετα, προμηνύει πολλά μποφόρ. http://iaktigas.blogspot.gr/2014/11/1054-2014.html
 • Την ίδια περίοδο, οι ταραχές & η κλιμάκωσή τους στην Ανατολική Μεσόγειο με το πλήθος των σκαφών, θυμίζει το "χιλιάρμενο" του Κοσμά του Αιτωλού.
 • Το συγκεκριμένο πρόσωπο, "τυχαίνει" να είναι & "κασιδιάρης", (έχει αραιωμένα μαλιά) & θυμίζει επίσης Κοσμά Αιτωλό που μιλάει για την προέλευση του κακού από έναν κασιδιάρη.
 • Επίσης είναι γεννημένος στις 21 Ιουνίου 1982 δηλαδή είναι 32 χρονών ακριβώς & μπαίνει στα 33.
 • Το Ηνωμένο Βασίλειο προβάλει ένα προφίλ ενάντια στην Ε.Ε. φαινομενικά τουλάχιστον.
 • Ολοι οι Θρησκευτικοί Ηγέτες, είθισται στις συναντήσεις τους με τον Πάπα, να του ασπάζονται την δεξιάν, εις ένδειξη υποταγής, ακόμη & των μη Χριστιανικών δογμάτων. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον εκπρόσωπο της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπο.
 • Η δανειακή σύμβαση που ξεπουλάει την Ελλάδα, υπογράφτηκε σε ιδιωτικό Δικηγορικό γραφείο της Αγγλίας & σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο.
Μένει να δούμε κατά πόσον η ενθρόνισή του στον Θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου, θα παίξει ρόλο στην Διεθνή σκηνή & πως, με δεδομένο ότι ο Θρόνος για την ώρα αφορά 16 ανεξάρτητα κυρίαρχα κράτη, γνωστών ως Σφαίρα Κοινοπολιτείας: το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Τζαμάικα, τα Μπαρμπάντος, τις Μπαχάμες, τη Γρενάδα, τη Παπούα Νέα Γουϊνέα, τα Νησιά του Σολομώντα, το Τουβαλού, την Σάντα Λουτσία, τους Σαιντ Κιτς και Νέβις. Φυσικά αφορά & τις ΗΠΑ που στην ουσία ποτέ δεν ανεξαρτοποιήθηκαν & ας γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας.
Ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των Ελλήνων & τα όσα έχουν γραφεί σχετικά με την Αμφίπολη, το Ελληνικό πνεύμα, & την αναβίωση ενός νεοΕλληνιστικού ρεύματος, που συγκινεί όλον τον Πλανήτη.
Ενα είναι βέβαιο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κοσμογονικές αλλαγές με πολλά μποφόρ. Είδωμεν & Ερρωσθε.

Ιάκωβος Τίγκας

Βλάσιος Πασκάλ. Γάλλος Μαθηματικός, Φυσικός, Φιλόσοφος, Συγγραφέας

Από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου Α έκδοση 1947
 Για τους καλούς μπερδεμένους φίλους μου αλλά & για εμένα, διάλεξα ένα απόσπασμα από τα λόγια του μεγάλου αυτού ανθρώπου, από το άνω βιβλίο.
"Πόσο χαίρεται ο Χριστιανός, να βλέπει με τα μάτια της Πίστης, τον Δαρείο, τον Κύρο, τον Αλέξανδρο, τον Πομπήιο, & τον Ηρώδη, να δουλεύουν & να πολεμάνε για να δοξαστεί το Ευαγγέλιο, άθελά τους κι΄ανήξερά τους.
Ο Θεός θέλησε να ξαγοράσει τον άνθρωπο, που σκλαβώθηκε στον σατανά, & ν΄ανοίξει την πόρτα της Σωτηρίας σε όσους θα τον ζητούσανε. Αλλά οι άνθρωποι γενήκανε ανάξιοι για μιά τέτοια χάρη, & είναι δίκαιο να αρνιέται ο Θεός να την δώσει σε κάποιους ανθρώπους, ενώ την δωρίζει σε άλλους με μιάν ευσπλαχνία που μήτε & τούτοι είναι άξιοι για δαύτην. Αν ήθελε να λογίσει το πείσμα εκεινών πούναι οι πιό σκληρόκαρδοι, θα μπορούσε να το κάνει με το να φανερωθεί τόσο φανερά σε δαύτους, που να μην μπορέσουνε να αρνηθούνε πως αληθινά είναι ο Θεός, & να τον παραδεχτούνε, όπως θα παρουσιαστεί την Τελευταία την Ημέρα, με  τέτοια δόξα & με τέτοια αναλαμπή, & μ΄ένα τέτοιο αναποδογύρισμα του κόσμου, που θα τον δούνε & οι νεκροί οι αναστημένοι & οι πιό στραβοί.
Αλλά δεν θέλησε να κατέβει έτσι στον κόσμο, παρά κατέβηκε με πραότητα & με ταπείνωση, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι ανάξιοι της επιείκειάς του, & για τούτο θέλησε να τους αφήσει αποστερημένους από την Σωτηρία, που δεν την θέλουνε. Το λοιπόν, δεν ήτανε δίκαιο να κατέβει ολοφάνερα με την Θεϊκή του δόξα, που θέ νάκανε όλους τους ανθρώπους να τον παραδεχτούνε για Θεό.
Ωστόσο, δεν θάτανε πάλι δίκαιο νάρθει τόσο κρυμμένος, που να μην τον γνωρίσουνε μήτε & κείνοι που θα τον ζητούσαν ειλικρινά. Για τούτο θέλησε να πάρει τέτοια μορφή, που να τον γνωρίσουνε φανερά τούτοι που τον αποζητάνε με τούτον τον τρόπο, θέλοντας να φανερωθεί καθαρά σε εκείνους που τον γυρεύουνε μ΄όλη την καρδιά τους & κρυμμένος στους άλλους που τον αποφεύγουνε & κείνοι μ΄όλη την καρδιά τους, κρυφοφανερώθηκε στον κόσμο μ΄έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσει κάποια φανερά σημάδια απ΄όπου να τον καταλάβουνε κείνοι που τον αποζητάνε, κι άλλα σημάδια σκοτεινά σε κείνους που δεν τον ποθούνε.
Το κάθε τί διδάχνει τον άνθρωπο πως να πορευτεί αλλά πρέπει να καταλάβουν σωστά αυτό το πράγμα. Οτι δηλαδή δεν είναι αλήθεια πως όλα στον κόσμο φανερώνουν τον Θεό, & πάλι πως δεν είναι αλήθεια πως όλα στον κόσμο τον κρύβουνε. Αλλά είναι αλήθεια & τα δύο μαζί, πως ο Θεός κρύβεται σε κείνους που τον πειράζουνε & πως φανερώνεται σε κείνους που τον ποθούνε.
Επειδής οι άνθρωποι είναι μαζί άξιοι & ανάξιοι να τον δούνε.
Ανάξιοι γιατί είναι χαλασμένοι από την αμαρτία (έλειψη αρτιότητας) & άξιοι, γιατί πλαστήκανε από τον Θεό άγιοι & καθαροί, πριν να ξεπέσουνε με το να φάνε τον καρπό της γνώσης, δηλαδή της αμαρτίας ( έλειψη αρτιότητας)".
Αυτά & άλλα πολά αναφέρει ο μεγάλος αυτός άνθρωπος που έζησε από το 1623 έως το 1662.
Εύχομαι σε όλους τους μπερδεμένους φίλους μου, καλά ξεμπερδέματα λοιπόν & γρήγορα γιατί αυτή η Τελευταία Ημέρα που μαζί θα είναι & η Πρώτη μιάς άλλης εποχής, είναι κοντά. Πολύ κοντά, μα πολύ κοντά.

Ιάκωβος Τίγκας

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;

Στο τέλος ξουρίζουν τον γαμπρό. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι αυτή η Ιστορία της Παγκοσμιοποίησης θα ευδοκιμήσει. Αντίθετα προκύπτει η απόλυτη καταστροφή της. Οι Ελληνες είναι επιλεγμένοι γι αυτό. Αλοίμονο σε αυτούς τους "Ελληνες" που δεν το κατάλαβαν & έδωσαν γην & ύδωρ στους ανεκδιήγητους φονιάδες.
Ιάκωβος Τίγκας

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Των Ελλήνων ο αχός

Aντάρα & Οργή η ανάσα των Ελλήνων
 Τα λιμάνια σου χαθήκαν
& οι φάροι σου σβηστοί,
στην καρδιά σου θρονιαστήκαν
λύκοι μαύροι, δολεροί.
         _______
Ούτε δύο οι αιώνες,
τάχα πούχεις Λευτεριά
τετρακόσια ήταν τα χρόνια,
πόυσουν μέσα στην σκλαβιά.
         ________
Τα παιδιά σου τουφεκούσαν,
στις χαράδρες στα βουνά,
μα στα σπίτια σαν γυρνούσαν,
εταίζαν τα χτικιά.
         ________
Εσύ που άναψες τα φώτα,
στου Πλανήτη τις σπηλιές,
τώρα ζεις μέσ΄τα σκοτάδια,
σε υπόγειες στοές.
        _________
Το χτικιό της προδοσίας,
που σου τρώει τα σωθικά,
δεν χορταίνει θέλει αίμα,
των Ελλήνων την καρδιά.
          ________
Τώρα τρέμουν τα παιδιά σου,
& ξεθώριασε η λαλιά,
το σκοτάδι & η λήθη,
μπήκαν μέσα στα σχολειά.
          ________
Δεν θυμούνται πούθε είναι
τίποτα από τα παλιά,
σε ξεχάσανε & σένα
ώ Ελλάδα μου γλυκειά.
          ________
Δεν σε θέλουν πιά για μάννα
σε πετάξαν σαν γριά,
ξέχασαν να πολεμάνε,
προσκυνούνε τα χτικιά.
         _________
Μαλακώσανε οι σάρκες
& ξεφτύσαν οι ψυχές,
οι ματιές τους γίναν λάγνες
φονικές & δολερές.
          ________
Δεν μπορεί νάσαι στον τάφο;
δεν μπορεί νάσαι νεκρή;
μόνο λίγο ξαποστένεις,
έτσι γράφουν οι παλιοί.
          _________
Εσύ λένε δεν πεθαίνεις
γιατί έχεις ευλογιά
του Χριστού της Παναγιάς μας,
των Αρχαίων την λαλιά.
          _________
Σήκω μάννα μην κοιμάσαι
έχουν μείνει μερικοί
ζωντανοί απ΄τα παιδιά σου,
που σε θέλουν πάλι ορθή.
         __________
Σεις δεν είστε μωρ΄αδέρφια
του Αλεξάνδρου τα παιδιά;
σείς δεν είστε Μυρμιδόνες;
& Σπαρτιάτες με καρδιά;
           _________
Σείς δεν είστε από κείνους
που χαλάσαν την Τουρκιά;
σείς δεν πήγατε στο Ρούπελ,
τον αέρα του Τσολιά;
            _______
Τι καμώματα είναι τούτα;
γιατί τόση λησμονιά;
Το χτικιό είναι που φταίει;
ή η δόλια σας καρδιά;
            ________
Σηκωθείτε μωρ΄αδέρφια
κι ή μαννούλα από σιμά
γιατί Ελληνες δεν ζούνε,
δίχως φως & Λευτεριά.
          ________
Δεν αρμόζει πιά να ζούμε
δίχως λεύτερες πνοές,
δεν αρμόζουν στην Φυλή μας,
οι σκυμμένες κεφαλές.
          ________
Είναι λένε πιό καλύτερη
μίας ώρας Λευτεριά,
παρά μιά ζωή σκυμμένοι,
σε ατίμωση σκλαβιά.
          _________
Σήκω Μάννα, τα παιδιά σου
θα σου φέρουν γιατρικό,
βότανο απ΄την Παναγιά σου,
Λευτεριά απ΄τον Χριστό.
            _________
Για ν΄ανάψουν πάλι οι φάροι
τα λιμάνια να βρεθούν,
& μαζί οι παλιές σου δόξες,
να ματααναστηθούν.
          ________
Σήκω Ελλάδα σου φωνάζουν,
όλη η Γη & ο Ουρανός,
& τους Ελληνες ζητάνε,
νάναι αυτοί ο προπομπός.
           ________
Σήκω Ελλάδα σου φωνάζει,
& ο Ιδιος ο Χριστός,
& στον πόλεμο ετούτο,
θάναι Εκείνος Οδηγός.
          _______
Ακου οι λύκοι που ουρλιάζουν
τρομαγμένοι αδημονούν,
την Οργή & την Αντάρα,
των Ελλήνων καρτερούν.
          _______
Είναι τώρα που ξυπνάει
η Ελλάδα απ΄το φως
είναι τώρα που βρυχάται,
των Ελλήνων ο αχός.
                                         Καλή μας Λευτεριά αδέρφια
Ιάκωβος Τίγκας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Αθήνα τώρα

Εξάρχεια απαγόρευση κυκλοφορίας Τώρα!!!
Tanya Geritsidou
17 λεπτά · Twitter ·

Retweeted Aris Chatzistefanou (@xstefanou):
Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στα Εξάρχεια είναι ανομολογητη κυρηξη απαγόρευσης κυκλοφορίας. Δεν είχε γίνει ούτε το. Δεκέμβρη 08
 Μακάρι να εξελιχθεί σε απελευθερωτικό αγώνα με αποτελέσματα την εκδίωξη & σύλληψη των προδοτών της Πατρίδας μας. Ο Θεός μαζί σας.
Ιάκωβος Τίγκας.
 

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Η Συμπολιτευόμενη "Αντιπολίτευση"

Τα μισά της Χιλιάδας είναι,....πεντακόσια............
Υπάρχει φάκελλος Δικογραφίας με μηνύσεις πολιτών για Εσχάτη Προδοσία κατά των προδοτών. Προχθές, κατατέθηκε διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων από την Ελληνική Λαϊκή Σεισπύρωση για κατάργηση όλων των νόμων από το 2009 μέχρι σήμερα, ως αντισυνταγματικών, στο ειδικό Δικαστήριο. http://iaktigas.blogspot.gr/2014/11/12112014.html
Γιατί όλοι αυτοί που ονομάζονται αντιπολίτευση, δεν έκαναν τίποτε από όλα αυτά; Υπάρχει πλέον & το Ποινικό & το Διοικητικό σκέλος για να τους στείλουμε στον εξ΄αποδώ. Γιατί δεν τα προσυπογράφουν έστω & τώρα, οι λεβέντες της "αντιπολίτευσης"; Και μιλάνε για εκλογές & άλλες μπούρδες; Γιατί οι Ελληνες τους ακολουθούν ακόμη; Απλά επειδή πάντα οι λίγοι έκαναν την διαφορά & επειδή τα "μη όντα" διαχρονικά κατάργησαν "τα όντα". Επί πλέον φαίνεται & από τα επίσημα ποσοστά τα νοθευμένα, ότι δεν τους ακολουθούν, εκτός από τους λίγους κολητούς..

Ιάκωβος Τίγκας

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 12.11.2014 : Η ΘΕΜΙΣ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ!

Απείρου κάλους σκηνές στο Ειδικό Δικαστήριο
Οταν συζητήθηκε προσφυγή της Ελληνικής Λαϊκής Σεισπύρωσης για να κριθούν όλοι οι μνημονιακοί Νόμοι αντισυνταγματικοί, & να καταργηθούν, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, στις 12/11/2014, διαδραματίστηκαν σκηνές απείρου κάλους, όταν σε μιά κατάμεστη αίθουσα από ανθρώπους του Λαού, που περίμεναν να ενημερωθούν για τα μέλλοντα γενέσθαι, ένας δημοσιογράφος ο Ιωσήφ Ππαδόπουλος, άρχισε να βιντεοσκοπεί την συνεδρίαση & του είπαν να κλείσει την κάμερα, επειδή, "έτσι είθισται" χωρίς να μνημονεύσουν τον σχετικό Νόμο που το απαγορεύει. Φυσικά η κάμερα δεν έκλεισε & διαμείφθηκαν τα παρακάτω σπαρταριστά έως για κλάματα γεγονότα. 

Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν μαζί με άλλους κατά τόπους, να ελευθερώσουν την Ελλάδα, ενώ το έντρομο καθεστώς επιστρατεύοντας όλη την γελοιότητα που διαθέτει εκπνέει τους τελευταίους βρυχηθμούς του.

Γράφει & βιντεοσκοπεί ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος. Διαβάστε & δείτε το βίντεο.

Δύο πράγματα κατάφερε η χθεσινή παρουσία μου στην αίθουσα
του Αρσάκειου, όπου εκδικάστηκε η ένσταση της "Ελληνικής Λαϊκής
Συσπείρωσης" (Ε.ΛΑ.Σ.) στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο με το αίτημα να
καταργηθούν όλοι οι παράνομοι νόμοι που έχουν ψηφιστεί από τον Οκτώβριο του
2009 μέχρι και σήμερα. Το πρώτο ήταν να εκφράσω δημοσίως την αγανάκτηση και την ανυπακοή μου προς τον
Πρόεδρο του Α.Ε.Δ., λέγοντας πως χρέος ενός λειτουργού της δημοσιογραφίας είναι
να ενημερώνει τον λαό, με τρόπο άμεσο, ειλικρινή και αντικειμενικό για θέματα
δημοσίου συμφέροντος που άπτονται της νομιμότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας, και το δεύτερο ότι αυτά που ακολούθησαν
έγιναν η αιτία να χάσω τον ύπνο μου καθισμένος μπροστά στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή σε μια προσπάθεια να δημοσιοποιήσω, το συντομότερο δυνατόν, όσα
ακούστηκαν στη δικαστική αίθουσα, αλλά και να σας περιγράψω την τραυματική
εμπειρία που βίωσα.