Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μέχρι το τέλος του έτους θα απολυθούν 2000 Δημόσιοι Υπάλληλοι από καταργήσεις Υπηρεσιών αλλά & όσοι κρίνονται ακατάλληλοι. Ποιοί θα κρίνουν τους ακατάλληλους & με ποιά κριτήρια; Με τα μεροληπτικά κριτήρια που λειτουργούν τα συλλογικά & μονομελή όργανα της Διοίκησης; Ως ημέτεροι σήμερα νοούνται όσοι διαθέτουν υψηλή δεκτικότητα στην χειραγώγηση & όχι όπως παλιά όσοι ήταν του εκάστοτε κόμματος προσφιλείς. Σήμερα ιδιαίτερα ενοχλητικοί είναι αυτοί που δεν χειραγωγούνται & εργάζονται κατά συνείδηση. Εις βάρος τους στοιχειοθετείται μεροληπτική & πλασματική ακαταλληλότητα με ένδυμα νομιμοφάνειας. Αυτούς θα απομακρύνουν;
Εκείνα τα όργανα της Δημόσιας Διοίκησης που αποτελούν Ανεξάρτητες Αρχές & είναι επιφορτισμένα για την εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου & την πάταξη της διαφθοράς έχουν τον λόγο & οφείλουν να πράξουν το καθήκον τους.
             Ιάκωβος Τίγκας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου