Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Γι αυτό τα χειρότερα είναι αναπόφευκτα

Ο εμπαιγμός της "κοινωνικής σωτηρίας"
Η "Ελληνική εορτή" του Καρναβάλου.
- Τι δε να είπωμεν περί σπατάλης εκατομμυρίων ολοκλήρων που εδαπανήθησαν δια την επιτυχή διεξαγωγήν της εορτής αυτής; Αλλοίμονον! Χρήματα γίνονται καπνός και καίονται. Που; Εις ένα κράτος που συντηρείται με την επαιτείαν των ξένων! Που; Εις μίαν πόλιν που διέρχεται οικονομικήν κρίσιν! Που; Εις μίαν πόλιν με στρατιάν απόρων της οποίας οι άποροι φυματικοί δημοσιεύουν δραματικάς εκκλήσεις και ζητούν χρηματικήν βοήθειαν δια αγοράν φαρμάκων! Εις αυτήν λοιπόν την πόλιν γίνεται ο Καρνάβαλος και μαζύ με αυτόν διωργανώνονται και χοροεσπερίδες μυθώδεις, ως εκείνη η του Λαδοπούλου. Δυστυχισμένη Πατρίδα! Χρήματα δεν υπάρχουν δια γάλα, δια κρέας, δια φάρμακα, δια μίαν… πενικελλίνην που ζητεί η χήρα και το ορφανό των τελευταίων μας αγώνων. Υπάρχουν όμως χρήματα δια μάσκες, δια ενδυμασίας Κινέζων και Ιαπώνων, δια χαρτοπόλεμον, δια σοκολάτες που εκσφενδονίζουν εις τα μπαλκόνια οι νεαροί=δανδήδες. Με τα ποσά αυτά τα οποία εξώδευσαν ασώτως οι υιοί και αι θυγατέρες του αιώνος τούτου, πόση κοινωνική ανακούφισις θα ηδύνατο να γίνη κατά τας ημέρας των Αποκρέω;
Ταύτα έγιναν πέρυσι εις Πάτρας. Εφέτος δε τι μέλλει να γίνη; Ιδού το Δημ. Συμβούλιον Πατρέων συνεδριάζει. Ιδού η επιτροπή καρναβάλου αφίχθη εις Αθήνας, κτυπά πόρτες, ζητεί εκατομμύρια πολλά δια την λαμπροτέραν διοργάνωσιν. Ζητεί δάνειον και ο Τουρισμός γίνεται εγγυητής δια τα έξοδα… των «μασκαράδων»! Η Λυρική Σχολή θα στείλη κλιμάκιον. Το παν κινείται δια να γίνουν αι Πάτραι όχι Ανατολή, αλλά Δύσις, Μασσαλία και Νίκαια και πρωτοπόρος καρναβαλικών εορτών και πανηγύρεων καθ όλην την Ελλάδα. Δόξαν που εζήλευσαν οι άνθρωποι! Εάν εις άλλους εδόθη το μετάλλιον του Ξενίου Διός, ας δοθή εις αυτούς, δια να φέρουν επί του στήθους των, μετάλλιον με ανάγλυφον την εικόνα του Βάκχου. Ανάστασις ειδωλολατρείας!

Ιάκωβος Τίγκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου