Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Η περιγραφή των μαχητικών αεροσκαφών, το 95μ.Χ.

Ακρίδες με ανθρώπινα πρόσωπα & ουρές σκορπιών

.....καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσίῳ, (έβλεπε τις καλύπτρες που γυάλιζαν) καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων, (έβλεπε τους πιλότους) καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, (έβλεπε τις κάσκες των πιλότων & νόμιζε ότι ήταν μαλιά γυναικεία) καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν, (έβλεπε τα δόντια που ζωγραφίζουν μερικοί στην μούρη του σκάφους) καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, (έβλεπε τα μεγάλα ψηλά σηκωμένα ράντερ κάθετα ουραία, που στα μαχητικά είναι μεγάλα) καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἐξουσίαν ἔχουσι τοῦ ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους.....Αποκάλυψη κεφάλαιο 9.
Ιάκωβος Τίγκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου