Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

“...ως ράκος αποκαθημένης γυναικός...”

Πολύτιμες, συγκλονιστικές & ελπιδοφόρες πληροφορίες από τον “φωτογράφο” προφήτη Ησαία.
Δεν τα λένε αυτά, ούτε οι τρομολάγνοι, εσχατολόγοι, ούτε οι συνωμοσιολόγοι, ούτε κανένας.
Ο Προφήτης Ησαίας, γεννήθηκε περί το 765 π.Χ. Είναι ονομαστός για τις φωτογραφικές του περιγραφές, όσον αφορά τις ημέρες & τον βίο του Θεανθρώπου, αυτών που για εμάς ήδη καταγράφηκαν, & πιστοποιούν την φωτογραφική του πρόρρηση, αλλά & αυτών που δεν έχουν καταγραφεί ακόμη.
Φωτογραφίζει κυριολεκτικά, μια βιωματική εποχή, με συμβάντα πρωτοφανή για τα Ιστορικά χρονικά με κλειδί την φράση του τίτλου, όπου με την πλούσια Ελληνική γλώσσα στην οποία μεταφράστηκαν τα λόγια του, από τους 70, περιγράφεται ένα ελεεινό γεγονός χωρίς αισχρότητα: “... ὡς ράκος ἀποκαθημένης πᾶσα ἡ δικαιοσύνη ἡμῶν·....”(Ησαίας κεφ.64,6), εννοώντας βεβαίως το αίσθημα Δικαίου που επικρατεί στην πλειοψηφία των ανθρώπων όπου & αν αυτοί βρίσκονται.
Η λέξη “αποκαθημένη” δεν υπάρχει πουθενά ούτε σε λεξικά, ούτε στο διαδίκτυο. Προφανέστατα σημαίνει το αντίθετο του προκαθημένου, & ο νοών νοείτω.
Σε άλλο σημείο, αναφέρει επί λέξη: “... οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν, διότι βεβούλευνται βουλὴν πονηρὰν καθ᾿ ἑαυτῶν εἰπόντες· δήσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι· τοίνυν τὰ γεννήματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται....” (Ησαίας κεφ. 3, 9, 10) που σημαίνει: “να περιορίσουμε & να απομονώσουμε έγκλειστο τον ενάρετο, γιατί μας εμποδίζει στην μάσα, την μίζα & την αρπαχτή” (!!!)
Συνδυαστικά & με την Αποκάλυψη, εξεταζόμενα τα λόγια του, αναφέρουν βιωματική θαυμαστή φανέρωση του Θεανθρώπου σε ασεβείς & ανόμους που δεν τον κάλεσαν ούτε τον υπακούν, μπας & καταλάβουν κάτι, αλλά,...δεν. Αναφέρει ένα σύστημα δικαιοσύνης, που θα επιβληθεί, με προστασία της ιδιόκτητης κατοικίας, & των ανθρώπων, μετά από την καταστροφή της πόρνης πολιτείας εν μια νυκτί, & την τιμωρία, εκδίκηση των αδίκων, με ικανοποίηση & εύφρανση, των διωκωμένων άδικα.
“ καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας καὶ αὐτοὶ ἐνοικήσουσι, καὶ καταφυτεύσουσι ἀμπελῶνας καὶ αὐτοὶ φάγονται τὰ γεννήματα αὐτῶν· καὶ οὐ μὴ οἰκοδομήσουσι καὶ ἄλλοι ἐνοικήσουσι, καὶ οὐ μὴ φυτεύσουσι καὶ ἄλλοι φάγονται· κατὰ γὰρ τὰς ἡμέρας τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἔσονται αἱ ἡμέραι τοῦ λαοῦ μου· τὰ γὰρ ἔργα τῶν πόνων αὐτῶν παλαιώσουσιν.” (Ησαίας κεφ. 65, 21, 22)
Αναφέρει μακροζωία & νεότητα των δικαίων σε βάθος χιλιετίας, ενώ ορίζει το ζενίθ της νεότητας στην ηλικία των 100 χρόνων, στην οποία αναφέρεται θάνατος & γήρανση των αδίκων, σε αντίθεση με τους δικαίους, τους οποίους ωστόσο, δεν θα μπορούν να τους βλάψουν, προφανώς υπονοώντας κάποιο σωφρονιστικό σύστημα:
“...καὶ οὐ μὴ γένηται ἔτι ἐκεῖ ἄωρος καὶ πρεσβύτης, ὃς οὐκ ἐμπλήσει τὸν χρόνον αὐτοῦ· ἔσται γὰρ ὁ νέος ἑκατὸν ἐτῶν, ὁ δὲ ἀποθνήσκων ἁμαρτωλὸς ἑκατὸν ἐτῶν καὶ ἐπικατάρατος ἔσται.” (Ησαίας κεφ. 65, 20)
Αναφέρεται συνέχιση της ανθρώπινης αναπαραγωγής του είδους: “ οἱ δὲ ἐκλεκτοί μου οὐ κοπιάσουσιν εἰς κενὸν οὐδὲ τεκνοποιήσουσιν εἰς κατάραν, ὅτι σπέρμα εὐλογημένον ὑπὸ Θεοῦ ἐστι, καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν μετ᾿ αὐτῶν ἔσονται.” (Ησαίας κεφ. 65, 23)
Μιλάει για μια παγκόσμια ειρήνη, την πραγματική όμως, μετά την καταστροφή της πόρνης, του ράκους της αποκαθημένης γυναικός, όπως έχει καταντήσει σήμερα η ανθρωπότητα.
Θα έλεγε κανείς ότι δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στους ανθρώπους, υπό την σκέπη & προστασία του Θεού, ξεκινώντας πάλι από εκεί που εκδιώχθηκαν, όταν έφαγαν από τον δέντρο της γνώσης του καλού & του κακού, ώστε η κατάκτηση αυτής της γνώσης να συνεχίσει απρόσκοπτα: " 
καὶ κρινεῖ ἀναμέσον τῶν ἐθνῶν καὶ ἐλέγξει λαὸν πολύν, καὶ συγκόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐ λήψεται ἔθνος ἐπ᾿ ἔθνος μάχαιραν, καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν." (Ησαίας κεφ. 2, 3)
“ καὶ ἔσται πρὶν ἢ κεκράξαι αὐτούς, ἐγὼ ὑπακούσομαι αὐτῶν, ἔτι λαλούντων αὐτῶν ἐρῶ· τί ἐστι;” (Ησαίας κεφ. 65, 24) Δηλαδή με την φανερή πλέον παρουσία & καθοδήγηση του Θεανθρώπου, για όσους το θέλουν & επιθυμούν να ζήσουν πέραν των 100 ετών της νεότητας.
Πραγματικά συγκλονιστικά ελπιδοφόρες πληροφορίες, που εξηγούν πολλά, καθώς & την αναφερόμενη χιλιετία της Αποκάλυψης, & τις θέσεις, & τα κρίματα που δίνονται.
Φαίνεται ότι υπάρχει διαχωρισμός της επικείμενης Παρουσίας του Χριστού & της τελικής κρίσης μετά την χιλιετία, αφού τα όσα αναφέρονται στον Ησαία, πέραν των όσων ήδη έχουν γίνει με την εμφάνιση του Θεανθρώπου πριν από 2017 χρόνια, τον οποίο φωτογραφίζει, προσδιορίζουν & γεγονότα & συμβάντα, που δεν έχουν συμβεί ποτέ, ούτε έχουν ποτέ καταγραφεί.
Για όσους επιθυμούν, ολόκληρος ο Ησαίας εδώ. Συνίσταται η παράφραση που διατίθεται να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση του αρχαίου κειμένου & όχι κατά λέξη, καθώς ο παραφραστής αλλοιώνει ενίοτε τα νοήματα.

Iάκωβος Τίγκας

1 σχόλιο:

  1. Η λέξη αποκαθημέμη ούτε άγνωστη είναι ούτε απουσιάζει από τα λεξικά. Πρόκειται για μετοχή του ρήματος αποκάθημαι = κάθομαι χωριστά από τους άλλους. Ως ουσιαστικό η λέξη δηλώνει την γυναίκα η οποία έχει εμμηνόρροια. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εβραϊκής κοινωνίας, οι γυναίκες κατά το διάστημα της εμμηνόρροιας θεωρούνταν ακάθαρτες, έπρεπε λοιπόν να μένουν χωριστά από τους άλλους (να «αποκάθηνται»). Είναι λοιπόν σαφέστατη η σημασία της φράσης του Ησαΐα με την οποία παρομοιάζεται η ανθρώπινη δικαιοσύνη με το ράκος (κουρέλι, τμήμα υφάσματος) το οποίο χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για προφανή λόγο. Ίσως ξενίζει ο ρεαλισμός του προφήτη. Αν μεταφερθούμε όμως στο βιβλίο΄της Εσθήρ, θα την ακούσουμε να λέει ότι βδελύσσεται «το σημείον της υπερηφανείας» της «ως ράκος καταμηνίων»!

    ΑπάντησηΔιαγραφή