Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

Επιχρυσωμένη σκουριά

Ασβεστωμένοι τάφοι
Γέμισε ο κόσμος επιχρυσωμένη σκουριά & ασβεστωμένους τάφους. Η κρυμμένη τοξικότητα δημιούργησε όσμωση στα περιτυλίγματα & η δυσωδία γέμισε τον αέρα. Δεν μπορούν πλέον να σταθούν.
Η ανατολή ενός καινούργιου κόσμου πλησιάζει, η άνυδρη έρημος τελειώνει.
Ιάκωβος Τίγκας

Κυριακή 6 Μαΐου 2018

Γενικευμένη εκτροπή

Χύνεται ανθρώπινο αίμα. Εως εδώ!!!
Πρόκειται για εγκληματίες, γίνεται αποδεδειγμένα γενοκτονία.


Δεν μπορεί η Ενωση Δικαστών & Εισαγγελέων να κάνει καταγγελίες για φαινόμενα όχι σωστά, στο χώρο της Δικαιοσύνης σύμφωνα με το βίντεο εδώ & την έγκριτη Νομικό, κυρία Λιάνα Καστρινάκη (στο 23΄), & να μην ενεργοποιεί με δημόσιες ανακοινώσεις της το άρθρο 120 του Συντάγματος προς χρήση των πολιτών, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο που ακολουθεί.Δεν μπορεί ο Νομικός κόσμος της Χώρας, να αναγνωρίζει την γενικευμένη Συνταγματική εκτροπή & να μην ενεργοποιεί το άρθρο 120 του Συντάγματος με δημόσιες ανακοινώσεις προς χρήση των πολιτών, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο που ακολουθεί.
Χύνεται αίμα ανθρώπων το οποίο θα σας ζητηθεί.
Αναλάβετε τις ευθύνες σας χθές, όχι αύριο χθές.

Ενεργοποίηση του άρθρου 120 του Συντάγματος, από τον Νομικό κόσμο της Χώρας. Η μόνη λύση ανθρωπίνως.
Τους γκρεμίζουμε σε μια νύχτα. 
Με βάση το άρθρο 4 του Συντάγματος παράγραφος 5, αποκλείεται επιβολή φόρου επαχθής σε βάρος Ελλήνων πολιτών, δυσανάλογη με την φοροδοτική τους ικανότητα, που δεν μπορούν δηλαδή βάση τεκμηρίων να πληρώσουν. Το πλήρες κείμενο του άρθρου 4 του Συντάγματος.
Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) 1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος. 4. Mόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους. 5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. 6. Kάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων. 7. Tίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.
Με βάση το άρθρο 87 παράγραφος 2 του Συντάγματος, οι Δικαστικοί Λειτουργοί δεν υποχρεούνται σε συμμόρφωση με νόμους που αντιβαίνουν το Σύνταγμα & έχουν τεθεί κατά κατάλυσή του. Το πλήρες κείμενο του άρθρου 87 του Συντάγματος 'Αρθρο 87: (Ανεξαρτησία των δικαστών)
1. H δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία. 2. Oι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος. 3. H επιθεώρηση των τακτικών δικαστών ενεργείται από δικαστές ανώτερου βαθμού καθώς και από τον Eισαγγελέα και τους Aντεισαγγελείς του Aρείου Πάγου, των δε εισαγγελέων από αρεοπαγίτες και εισαγγελείς ανώτερου βαθμού, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.
Με βάση το άρθρο 120 του Συντάγματος, την ακροτελεύτια διάταξη, υπάρχει υποχρέωση όλων των Ελλήνων στην τήρηση & τον σεβασμό του Συντάγματος & των νόμων που συμφωνούν με αυτό. Στην παράγραφο 3 γίνεται ρητή αναφορά για την δίωξη του σφετερισμού με οποιονδήποτε τρόπο, της Λαϊκής Κυριαρχίας, όπως & η υποχρέωση όλων των Ελλήνων να αντιστέκονται με κάθε μέσον, εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει με την βία το Σύνταγμα.
Το πλήρες κείμενο του άρθρου 120 του Συντάγματος:
'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)
1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975. 2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων. 3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος. 4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»
Με βάση όλα τα εκτεθέντα & με δεδομένο ότι έχει γίνει βίαιος σφετερισμός της Λαϊκής κυριαρχίας με την ποδοπάτηση του Δημοψηφίσματος του 2015, κάθε λέξη του Συντάγματος έχει καταλυθεί με την βία & όλα όσα έχουν επιβληθεί σε βάρος των Ελλήνων πολιτών μέχρι σήμερα, είναι παράνομα & δεν ισχύει τίποτε.
Ο Νομικός κόσμος της Χώρας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του, σε επίπεδο ολομέλειας Δικηγορικών συλλόγων της Χώρας & σε επίπεδο Ενωσης Δικαστών & Εισαγγελέων της Χώρας, εφ΄όσον αυτό είναι σύννομο, όπως φρονώ ότι αβίαστα προκύπτει από το άρθρο 120 του Συντάγματος, με συγκεκριμένες δράσεις & ειδικότερα: Θα έπρεπε ήδη να έχουν εκδοθεί ανακοινώσεις από τους ανωτέρω περί αντισυνταγματικότητας των επονείδιστων & επαχθών φόρων & να αναρτηθούν στο διαδίκτυο φόρμες νομικών κειμένων, τα οποία θα μπορούν οι πολίτες που θεωρούν ότι παραβιάζεται η φοροδοτική τους ικανότητα, να αντιτάξουν στους παράνομους φορολογικούς μηχανισμούς της Κυβέρνησης, & να επικαλούνται τους άνω φορείς, ζητώντας τον εξονυχιστικό έλεγχο της φοροδοτικής τους ικανότητας, ώστε να αποδείξουν οι Εφοροι, ότι τα ζητούμενα μπορεί ο πολίτης να τα πληρώσει & ταυτόχρονα να ζήσει. Είναι η λεγόμενη αντιστροφή του βάρους απόδειξης, μπροστά στην οποία κωλώνουν οι πάντες. Ετσι θα αποκαλυφθούν & όσοι έχουν πρόβλημα εξονυχιστικού ελέγχου της φοροδοτικής τους ικανότητας.
Γιατί δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα; Που έχει ψεγάδι η πρότασή μου; Θέλω μια απάντηση. Υπάρχουν νομικοί που διαβάζουν. Θα μου απαντήσει κάποιος; Με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να τους γκρεμίσουμε σε μια νύχτα. Εκτός & αν η εφαρμογή του, αποκαλύψει εκτεταμένη παραοικονομία, οπότε σε κάθε περίπτωση πάλι όφελος θα προκύψει.
Κυρίες & κύριοι, αναλάβετε τις ευθύνες σας, που ανθρωπίνως σας αναλογούν ΧΘΕΣ όχι σήμερα, ΧΘΕΣ.
Ιάκωβος Τίγκας

Αμετανόητοι, θρασύτατοι, αδίστακτοι εγκληματίες

Αναμένονται συλλήψεις


Ιάκωβος Τίγκας
Επόπτης Δημόσιας Υγείας
βαθμός Α

Τρίτη 1 Μαΐου 2018

Η Βουλή των Δικαίων & η Διαγαλαξιακή Κοινότητα

Συνύπαρξη Αθανάτων, με θνητούς υπό αναστολή.
Βρισκόμαστε στο Γήινο έτος 7526.
Ο Πλανήτης Γη κατοικείται από θνητούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κατακτήσει σημαντικό μέρος της γνώσης, & έχουν καταφέρει σημαντικά επιτεύγματα.
Θαμπωμένοι από τα επιτεύγματά τους, αγνοούν τους κώδικες της διαγαλαξιακής κοινότητας & ενεργούν αυτόνομα.
Η αυτονομία αυτή θα τους οδηγήσει στον παραλογισμό της διαχείρησης του πλούτου, & της παραβίασης στοιχειωδών κωδίκων της έλλογης οντότητας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει κρίση αδιεξόδου, στην οποία παγιδεύονται όλοι οι κάτοικοι του Πλανήτη Γη.
Η έκρηξη είναι αναπόφευκτη & ισχυρή, καθώς οι συμπιεσμένες δυνάμεις από το αδιέξοδο, είναι τεράστιας  ισχύος.
Παράλληλα η διαχείρηση της τεχνολογίας με πειραματισμό σε αχαρτογράφητα νερά γνώσης, απελευθερώνει δυνάμεις τις οποίες οι θνητοί άνθρωποι δεν μπορούν να διαχειριστούν.
Από την έκρηξη επηρεάζονται αχαρτογράφητες περιοχές του χωροχρόνου & άγνωστες περιοχές της διαγαλαξιακής κοινότητας, με την οποία οι άνθρωποι έχουν κόψει τις γέφυρες επικοινωνίας, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση & επαναφορά στο προσκήνιο όντων από τους Λαούς του παρελθόντος, αλλά & την ευρύτερη περιοχή του Σύμπαντος.
Τα θύματα επάνω στον Πλανήτη πολλά. 
Οι Αθάνατοι άφθαρτοι & άτρεπτοι προς το κακό πλέον, επανέρχονται στο προσκήνιο & παίρνουν την εξουσία στα χέρια τους, υπό την καθοδήγηση & τις διαταγές του διαγαλαξιακού Βασιλιά, επιβάλλοντας την απόλυτη Δικαιοσύνη & Ελευθερία.
Οσοι από τους θνητούς, έχουν απομείνει ζωντανοί, υφίστανται βιολογική αναστολή της φθοράς & του θανάτου για ορισμένο χρόνο, ενώ δεν τους παρέχεται το άτρεπτο προς το κακό, το οποίο καλούνται να επιτύχουν, συνυπάρχοντας & καθοδηγούμενοι από τους Αθανάτους με την ελεύθερη θέλησή τους, με στόχο την οριστική αφθαρσία & αθανασία, ενώ επιλέγονται αμερόληπτα & με πλήρη αγαθότητα & ανιδιοτέλεια οι Αριστοι ιεραρχικά.
Για όσους κριθεί ότι έχοντας όλα τα εφόδια αποτυγχάνουν, ορίζεται ποινή θανάτου σε ηλικία 100 ετών, όπου ορίζεται το ζενίθ της νεότητας.
Η συνύπαρξη Αθανάτων με θνητούς υπό αναστολή φθοράς, αποτελεί την Βουλή των Δικαίων, υπό την αδιαμφισβήτητη Βασιλεία του Διαγαλαξιακού Βασιλιά, το επόμενο Γήινο Πολίτευμα
Ο Πλανήτης Γη πλέον, αποκαθιστά τις γέφυρες επικοινωνίας με την διαγαλαξιακή κοινότητα, σέβεται τους διαγαλαξιακούς κώδικες, & επιβάλλεται η απόλυτη Δικαιοσύνη & Ελευθερία,, χωρίς υπερκαλύψεις της μιας σε βάρος της άλλης.
Η Βουλή των Δικαίων πορεύεται υπό την αδιαμφισβήτητη Βασιλεία του Διαγαλαξιακού Βασιλιά.
Η συνέχεια επί της οθόνης.
Ιάκωβος Τίγκας