Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Συνάντηση με την συντεχνία στα μαρμαρένια αλώνια

“...ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου...” Αποκάλυψη 18, 2
Το μόνο που δεν έχουν κάνει ακόμη, είναι να ξεχαστούν & να βγουν στους δρόμους σε κοινή θέα με τις ποδίτσες, τα σπαθιά & τα γάντια. Τόσο απροκάλυπτα ενεργούν πλέον.
Μετά την ποδοπάτηση του δημοψηφίσματος του 2015, ξεκίνησε η περίφημη αποχή των Δικηγόρων, με κύριο κατ΄αρχήν αιτιολογικό την κατάλυση της Δημοκρατίας, η οποία αν συνεχιζόταν ως ανένδοτος αγώνας, με την ενίσχυση & συμπαράσταση των Δικαστών & Εισαγγελέων, θα είχε ελευθερώσει την Χώρα από την λαίλαπα που την μαστίζει.
Φαίνεται όμως ότι η συντεχνία είχε διαφορετική άποψη, & μετά την έξαρση, καταλάγιασε & ο καθένας ήσυχα & όμορφα, επέστρεψαν στις δουλειές τους.
Η δικαστική απόφαση 2343/2016 του Πρωτοδικείου Αθηνών, αποτελεί το μεγαλύτερο ράπισμα κατά της αυθαιρεσίας των τραπεζών, όταν στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι κανείς δανειολήπτης δεν οφείλει τίποτα και σε καμιά τράπεζα, όταν αποδεικνύεται ότι η τράπεζα είναι η υπεύθυνη της οικονομικής αδυναμίας του δανειολήπτη … Η δε «δανειακή σύμβαση» σε μια τέτοια περίπτωση παραβιάζει τα χρηστά ήθη, βάσει του άρθρου 178 και 179 ΑΚ και οριστικά διαγράφεται … Από εκείνη την στιγμή η «δανειακή σύμβαση» θεωρείται πλέον αδικοπραξία και διαγράφεται οριστικά, ενώ η τράπεζα, απαιτώντας την αποπληρωμή του υποτιθέμενου δάνειου, διαπράττει και απάτη, βάσει του άρθρου 386 ΠΚ, ενώ ταυτόχρονα αποπειράται να νομιμοποιήσει έσοδα από εγκληματικές πράξεις... Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως και στην δικιά μας που οδήγησε στην απόφαση με αριθμό 2343/2016, ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα της αποζημίωσης βάσει του άρθρου 914 ΑΚ και βάσει του άρθρου 932 ΑΚ απαιτεί και την ζημία που υπέστη … !!! Σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 2343/2016, το δάνειο διαγράφηκε οριστικά με την αποδοχή της ανακοπής και το δικαστήριο επιπροσθέτως έκρινε ότι η τράπεζα οφείλει στον δανειολήπτη τουλάχιστον το ποσό των 140.000 €. Τι ακριβώς μπορεί αυτό να σημαίνει για κάθε πολίτη απέναντι σε κάθε «συστημική τράπεζα» …;;; (συνέχεια εδώ: 
https://iaktigas.blogspot.com/2016/12/blog-post_29.html?fbclid=IwAR39Rue-3nan5Kd2EGJthXAYO9QEeeAvQ3MRy_ZUAaMTO0rxdznMK2oKd3E)
Μετά από αυτήν τη εξέλιξη, κανείς δικηγόρος δεν βρέθηκε να υποστηρίξει δανειολήπτη, ενώ βρέθηκαν & κάποιοι οι οποίοι σήμερα ωρύονται περί απάθειας, & είπαν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα & δεν αποτελεί δεδικασμένο, & δεν ισχύει, & άλλα τέτοια.
Υπάρχουν πάμπολλες αναφορές & δείγματα γραφής τους, που θα μπορούσα να παραθέσω, & από την προσωπική μου βιωματική εμπειρία.
Την ίδια ώρα οι αναφορές στον “λαό” είναι πάμπολλες από πολλούς, οι οποίοι προτρέπουν σε εξέγερση, επανάσταση, Μακεδονικό αγώνα, όχι στην συμφωνία των Πρεσπών, & άλλα δήθεν τέτοια, που δεν θα είχαν συμβεί εάν είχαν κάνει όλοι αυτοί την δουλειά τους κατά συνείδηση, & όχι καθ΄υπαγόρευση της συντεχνίας, η οποία οδηγεί αλλού τα πράγματα.
Η δράση της συντεχνίας είναι παλιά ιστορία, με πρόφαση την θέλησή τους να φτιάξουν έναν καλύτερο κόσμο. Με την δύναμη & τις επιρροές που διαθέτουν, εάν πράγματι ήθελαν ένα καλύτερο κόσμο, θα το είχαν καταφέρει. Αντ΄αυτού όλοι βιώνουμε το μπάχαλο που έφτιαξαν.
Αυτό που θέλουν να κάνουν αυτήν την φορά, & για το οποίο εργάζονται αιώνες, είναι ο τελικός & ολοκληρωτικός έλεγχος της ανθρωπότητας & η αποτίναξη του ζυγού του Κυρίου & του Χριστού αυτού.
Από την άλλη μεριά, η αποκάλυψη του Θεού όπως βιώνεται μέσα από την Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία, είναι μια συνεχής επίκληση της Αγαθής Δικαιοσύνης, & της Βασιλείας του Θεού επάνω στην γη, με Ζωή αθάνατη, ψυχής & σάρκας: “...ελθέτω η Βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ & επί της γης...”, σε ένα Πολίτευμα που δεν θα είναι, ούτε θα λέγεται δημοκρατία, αλλά θα σέβεται την ελευθερία & τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων & επί της ουσίας, εν ειρήνη. Κατάφεραν όλη αυτήν την βιωματική συνεχή επίκληση, & επικείμενη πραγματικότητα, να την βαλσαμώσουν με τον ξύλινο λόγο αυτών που θα έπρεπε να στέκουν εις τόπον & τύπον Χριστού, με τις αναφορές στην “άλλη ζωή”, μια ζωή νεφελώδη με αερικά & φαντάσματα, με “νοητούς ήλιους” & άλλα αηδή φορκλόρ, αποκρύβοντας το αφύσικο του βιολογικού θανάτου, τον οποίο έχουν παρουσιάσει ως απόλυτα φυσιολογικό γεγονός.
Επειδή όμως, “έστω & ένας να σωθεί, όλον τον κόσμο σώζει”, κατά το άσμα, & ήδη έχουν σωθεί μυριάδες, την συνέχεια με όλους αυτούς τους κυρίους & τις κυρίες, ήρθε η ώρα να την δώσουμε στα μαρμαρένια αλώνια, εκεί όπου δεν θα χρειάζονται ούτε αποδεικτικά στοιχεία, ούτε θα περνούν νομικά τεχνάσματα, ούτε η μπογιά της συντεχνίας, εκεί όπου θα κριθούν οι λαοί εν ευθύτητι .
ΑΣΑΤΕ τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ· 2 ᾄσατε τῷ Κυρίῳ· εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ· 3 ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ. 4 ὅτι μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, φοβερός ἐστιν ὑπὲρ πάντας τοὺς θεούς· 5 ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια, ὁ δὲ Κύριος τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησεν. 6 ἐξομολόγησις καὶ ὡραιότης ἐνώπιον αὐτοῦ. ἁγιωσύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ ἁγιάσματι αὐτοῦ. 7 ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ, αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν· 8 ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, ἄρατε θυσίας καὶ εἰσπορεύεσθε εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ· 9 προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ, σαλευθήτω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ. 10 εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν· ὁ Κύριος ἐβασίλευσε, καὶ γὰρ κατώρθωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται, κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι. 11 εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς· 12 χαρήσεται τὰ πεδία καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· τότε ἀγαλλιάσονται πάντα τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ 13 πρὸ προσώπου τοῦ Κυρίου, ὅτι ἔρχεται, ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν. κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου