Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Η Νομιμοποίηση της προσωποληψίας & της μεροληψίας

Η νομιμοποίηση της ανομίας χοντρά!!!Προς:  Στάλθηκε αρμοδίωςΑΙΤΗΣΗ            Του Ιάκωβου Τίγκα, Επόπτη Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Χαλκιδικής – Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, τηλ επικοινωνίας  (& FAX),............. e-mail ........... Πολύγυρος 63100.ΓΙΑ

Ενημέρωση σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για την αξιολόγηση υπαλλήλων, με αναδρομική ισχύ για το 2013                                                                        Πολύγυρος 14/4/2014

Με την από 20/1/2014 αίτησή μου, κατέθεσα το έντυπο έκθεσης αξιολόγησης για το έτος 2013, το οποίο
υπέγραψα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 318/92 τα οποία καθορίζουν την διαδικασία, τις υποχρεώσεις & τα δικαιώματα αξιολογητών & αξιολογουμένων & τα οποία γνωρίζω. Πληροφορήθηκα ότι οι ρυθμίσεις για την αξιολόγηση άλλαξαν με νομοθέτημα το οποίο δεν γνωρίζω επειδή βρίσκομαι εκτός Υπηρεσίας σε αυτοδίκαιη αργία, σύμφωνα με το οποίο ζητείται αναδρομική ισχύς για το έτος 2013.
Μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες με αξιολογητές & αξιολογούμενους συναδέλφους, στην Επικράτεια, πληροφορήθηκα ότι εισάγεται η έννοια της ποσόστοσης, χωρίς να γνωρίζω τα δικαιώματά μου, τις υποχρεώσεις μου & την διαδικασία, καθώς & τα δικαιώματα & τις υποχρεώσεις των αξιολογητών.

Επειδή από συζητήσεις τείθεται πλέον ζήτημα παραβίασης συνειδήσεων, & κρίσεων, αξιολογητών & αξιολογούμενων, αλλά & η νομιμότητα της άνω ρύθμισης, μελετάται σε όλη την επικράτεια το ενδεχόμενο άρνησης σύνταξης & υπογραφών εκθέσεων αξιολόγησης με την νέα ρύθμιση, με δεδομένο ότι οι αξιολογούμενοι υπάλληλοι, δεν υπέγραψαν τέτοιο έντυπο έκθεσης & δεν είχαν υπόψη τους τις νέες ρυθμίσεις της ποσόστοσης καθώς & τις υποχρεώσεις & τα δικαιώματά τους όπως αυτά πλέον απορρέουν.

Σε ότι με αφορά επισημαίνω ότι δεν έχω υπογράψει έντυπο έκθεσης αξιολόγησης με τις νέες ρυθμίσεις αλλά σύμφωνα με το ΠΔ 318/92 & επομένως δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομική ισχύς των νέων ρυθμίσεων, χωρίς να ενημερωθώ & χωρίς να προσυπογράψω νέο έντυπο έκθεσης αξιολόγησης.

Επειδή το έντυπο της έκθεσης αξιολόγησης προσυπογράφεται τόσον από τον αξιολογούμενο υπάλληλο, όσον & από τον αξιολογητή, είναι σαφές ότι στα πλαίσια της «συνέχειας» της Δημόσιας Διοίκησης, δεν είναι νόμιμη η αξιολόγηση, χωρίς την υπογραφή του αξιολογούμενου, η συγκατάθεση του οποίου είναι απαραίτητη.

Παρακαλώ για δικές σας ενέργειες για την ενημέρωσή μου & την αποστολή νέου εντύπου προς συμπλήρωση.                                                                Ο Αιτών                                                           Ιάκωβος Τίγκας

                                                   Επόπτης Δημόσιας Υγείας

                                                              με βαθμό Β
 Αλλά ας δούμε τι είναι η "ποσόστοση";
Σ'υμφωνα με την διαταραγμένη προσωπικότητα του Μητσοτάκη, υποχρεωτικά, υπάρχουν δεν υπάρχουν, το 25% των υπαλλήλων θα είναι οι άριστοι, (ρουφιάνοι) το 60% των υπαλλήλων θα είναι οι κηνοί θνητοί, (εν δυνάμει ρουφιάνοι αλλά & ακατάλληλοι) & το 15% των υπαλλήλων θα είναι ακατάλληλοι. Με ποιά κριτήρια θα επιλεγούν τα πρόσωπα, άγνωστο. Ποιά θα είναι τα δικαιώματά τους; Επίσης άγνωστο.Το μπαλάκι αφορά όλους μας. Ξεκινάει από τους Γενικούς Διευθυντές, οι οποίοι καλούνται να κατανείμουν τα ποσοστά, στην συνέχεια οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, καλούνται να "επιλέξουν" τα πρόσωπα, & ταυτόχρονα θα "επιλεγούν" & οι ίδιοι ανάλογα.
Με λίγα λόγια, καλούνται οι Γενικοί Διευθυντές & οι Προϊστάμενοι, να γίνουν κουκουλοφόροι κατά των συναδέλφων τους & χωρίς κουκούλες αφού όλοι τους ξέρουμε. Και στο τέλος σε επίπεδο κορυφής, να επιλεγούν τα πρόσωπα από τους αιρετούς Αγάδες & Μπέηδες, που μας καλούν να ψηφίσουμε.
Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι καμία "αξιολόγηση"-κατάδειξη δεν μπορεί να γίνει, αν οι αξιολογούμενοι υπάλληλοι αρνηθούν να προσυπογράψουν ως προδήλως παράνομη εντολή σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, τέτοια κατάπτυστα έντυπα. Το ίδιο ακριβώς & με τους αξιολογητές οι οποίοι με την σειρά τους, είναι & αξιολογούμενοι, αφού παραβιάζονται συνειδήσεις & ατομικές κρίσεις, αλλά & η αρχή της αμεροληψίας.
Οπως λοιπόν αντιλαμβανόμαστε, από εμάς εξαρτάται αν με την δική μας θέληση θα υπογράψουμε την θέσπιση της ρουφιανιάς.
Από συζητήσεις που έκανα με αξιολογητές & αξιολογούμενους σε όλη την Ελλάδα, το γενικό κλίμα είναι ότι οι αξιολογητές Διευθυντές & Προϊστάμενοι, αρνούνται να καταδείξουν συναδέλφους τους. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί τον νόμο σε αυτήν την περίπτωση, γιατί θα είναι & ο ίδιος διαταραγμένη προσωπικότητα.
Οι Αιρετοί Α & Β βαθμού τους οποίους πάμε να ψηφίσουμε, με αυτό το νομοθέτημα μετατρέπονται σε "Αιρετούς Αγάδες & Μπέηδες", αλλά & με την εφαρμογή των μνημονίων & των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου της "Πύλης" των Αθηνών με τους "γυαλαντζί Σουλτάνους". Τέτοιους αιρετούς θα ψηφίσουμε; Τι σας λένε από τα μπαλκονάκια τους; Σας λένε γι αυτά; Οχι.
Η κορυφή της Πυραμίδας της παράνομης εξουσίας που λυμαίνεται την Χώρα, δίνει εντολή στην βάση της πυραμίδας, για να την επιστρέψουμε πάλι στην κορυφή. Εάν οι εντολές, αδρανοποιηθουν στην βάση της πυραμίδας, η κορυφή μένει ξεκρέμαστη. Κανείς δεν κυβερνάει, εάν κανείς δεν υπακούει. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και έχουμε λόγους να μην υπακούσουμε σε προδήλως παράνομες εντολές.
Εμπρός λοιπόν. Ας δείξει ο καθένας τι ακριβώς είναι, αναλαμβάνοντας & τις συνέπειες των πράξεών του. Εμπρός.
Iάκωβος Τίγκας.

           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου