Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Κατάργηση των Υγειονομικών Ελέγχων;

Αδειες καταστημάτων & Υγειονομικοί έλεγχοι

Φήμες που κυκλοφορούν μιλάνε για κατάργηση των ελέγχων για αδειοδότηση καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος & αν κατάλαβα καλά μιλάνε για γνωστοποίηση λειτουργίας & βεβαίωση γνωστοποίησης από τον οικείο ΟΤΑ.
Για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους. Είμαι από εκείνους που από χρόνια φωνάζουν για την κατάργηση της "βιομηχανίας αδειών καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος" γιατί περί βιομηχανίας πρόκειται & αυτό είναι κοινό μυστικό, & την αφιέρωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών της Χώρας στο πραγματικό τους έργο που είναι η πρόληψη & η καταστολή. Κατάργηση των αδειών δεν σημαίνει ότι καταργούνται & οι Υγειονομικοί έλεγχοι. Ομως:
 
Η λειτουργία των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, γίνεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις & με την τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ανάλογα με το είδος & την κατηγορία ενός εκάστου. Αυτό σημαίνει ότι έκαστος ενδιαφερόμενος για να λειτουργήσει ένα κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να συμορφούται με τις ισχύουσες διατάξεις & να πληροί τις προδιαγραφές που ο Νόμος ορίζει για το είδος του. Για την έναρξη της λειτουργίας του ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λαμβάνει γνώση εγγράφως των απαιτουμένων προδιαγραφών τις οποίες εγγράφως θα δηλώνει ότι διαθέτει & θα τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις για την υγιεινή & ασφάλεια των τροφίμων. Κατόπιν αυτού, θα πρέπει να γνωστοποιεί στον αρμόδιο ΟΤΑ ότι αφού έλαβε γνώση των υποχρεώσεών του αρχίζει την λειτουργία του & αντί για άδεια θα παίρνει μιά βεβαίωση ότι κατέθεσε την γνωστοποίηση.Από εκεί & πέρα αρχίζει η ουσία την οποία επίσης από χρόνια έχω προτείνει "στων κουφών την πόρτα", & αφορά τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας & το κυρωτικό σύστημα που πρέπει να ισχύει κατά την άποψή μου, ώστε το επίπεδο Δημόσιας Υγείας να είναι υψηλότατο!
Απαιτείται λοιπόν νομοθετική ρύθμιση για εφαρμογή πρωτοποριακών μέτρων-ελέγχων, οι οποίοι θα προστατεύουν τους πολίτες αλλά & τους επαγγελματίες, & τους ελεγκτές.
Οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι ρουτίνας & να απευθύνονται προς όλους. Στους ελέγχους θα διαπιστώνεται αν ο ενδιαφερόμενος τηρεί αυτά που έγραψε στην γνωστοποίηση της λειτουργίας που έκανε & αντίγραφο της οποίας θα είναι υποχρεωμένος να τηρεί στο κατάστημά του υπογεγραμμένο από τον ίδιο. Θα διαπιστώνεται επίσης αν αυτά που έγραψε ότι διαθέτει ως απαιτούμενες προδιαγραφές, τα διαθέτει αληθώς ή όχι. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται εκτροπή του επαγγελματία από τις όποιες προδιαγραφές ή την τήρηση κανόνων Υγιεινής & ασφάλειας των τροφίμων, ανάλογα με την σοβαρότητα των εκτροπών, να θυροκολείται κόκκινο αυτοκόλητο ακαταλληλότητας του καταστήματος υπογεγραμμένο από τους ελεγκτές της Υγειονομικής Υπηρεσίας σε εμφανές σημείο. (Η διαβάθμιση των αυτοκόλητων θα πρέπει να μελετηθεί & να θεσπιστεί νομοθετικά πχ επισφαλές, εν δυνάμει επισφαλές, ακατάλληλο, επικίνδυνο κλπ καθώς & το χρώμα τους ανάλογα).
Η αφαίρεση του αυτοκόλητου θα πρέπει να επισύρει ποινές παραβίασης Κρατικής σφραγίδας.
Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να σημαίνονται τα κατάλληλα καταστήματα με ανάλογο πράσινο αυτοκόλητο.
Για την προστασία των επαγγελματιών από ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας σε βάρος τους, θα πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής τους σε Σώμα "αδιάφθορων" (όπως ατυχώς σηνηθίζεται να λέγονται), επιθεωρητών Υγειονολόγων οι οποίοι εφ΄όσον διαπιστώσουν ότι άδικα & καταχρηστικά μπήκε το όποιο αυτοκόλητο, να δίδουν την δυνατότητα στον επαγγελματία να διεκδικήσει από τους επιθεωρητές & όχι από το Δημόσιο, τα διαφυγόντα κέρδη του για όσες μέρες έμεινε κολημένο το αυτοκόλητο, & να τους εγκαλεί για δυσφήμιση της επιχείρησής του.
Ο επιχειρηματίας στον οποίο μπήκε το αυτοκόλητο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα με ένα απλό τηλεφώνημα να ζητάει τον άμεσο επανέλεγχο ώστε σε περίπτωση συμόρφωσής του να αφαιρείται το αυτοκόλητο ακαταλληλότητας ή επισφάλειας & να τοποθετείται αντίστοιχο καταλληλότητας.
Με αυτόν τον τρόπο πατάσεται ριζικά η γραφειοκρατεία των αδειών, των ενστάσεων, των Διοικητικών μέτρων, των μηνύσεων & ταυτόχρονα προστατεύεται με τον καλύτερο τρόπο η Δημόσια Υγεία.Κάποια ανάλογα μέτρα & ρυθμίσεις πρέπει & μπορούν να ληφθούν όσον αφορά την μουσική Κέντρων Διασκέδασης & Λοιπών καταστημάτων, τα οποία είχα προτείνει επίσης (βλέπε ανάρτηση)
http://iaktigas.blogspot.gr/2013/06/blog-post_26.html
Yπάρχουν λοιπόν τρόποι & για την πάταξη της γραφειοκρατίας & την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών Αρχών. Και ας μην μου πει κανείς ότι χρειάζεται πολύ προσωπικό γιατί δεν θα φτάνουμε να αφαιρούμε τα αυτοκόλητα που βάλαμε. Εχοντας υπόψη τους όλοι την δαμόκλεια σπάθη αυτών των δίκαιων νομοθετικών ρυθμίσεων το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ανεβάσουν το επίπεδο της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα.

Ιάκωβος Τίγκας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου