Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Ηθελα όλα αυτά να μην έχουν συμβεί

Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση

Βαριές οι "καμπάνες", τέλος τα μεγαλεία. 
Ηθελα όλα αυτά να μην έχουν συμβεί, αλλά δεν γίνεται. Το χθές δεν αλλάζει & γράφεται στον λογαριασμό σου. Και το χειρότερο:
"Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επαιρόμενον ως τας κέδρους του Λιβάνου. Και παρήλθεν και ιδού ουκ ήν και εζήτησα αυτόν και ουχ ευρέθη ο τόπος αυτού."
Παρ΄όλα αυτά, " Διεσχίσθησαν και ού κατενύγησαν. Επείρασαν με, εξεμυκτήρισαν με μυκτηρισμώ, έβρυξαν επ΄ εμέ τους οδόντας αυτών."
Δυστυχώς, έχουν προδιαγράψει & το μέλλον.
Δεν χαίρομαι αλλά η Δικαιοσύνη είναι διαχρονικά αιώνια. Καλύτερα εδώ, παρά εκεί.
Ιάκωβος Τίγκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου