Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ψήφισμα τής Οργανωτικής Επιτροπής του Συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία της 4ης Φεβρουαρίου 2018

"Ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ ὄρος Κυρίου καὶ ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ ἐπ᾿ ἄκρων τῶν ὀρέων καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν· καὶ ἥξουσιν ἐπ᾿ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη" (Ησαίας 2,2)
Μπήκαμε στην δεύτερη & τελευταία φάση της παρένθεσης, του απατεώνα αιώνα, οδεύοντας ολοταχώς προς το τέλος του.
Ο ευκολόπιστος, αγανακτισμένος & ταλαιπωρημένος  Ελληνικός Λαός μίλησε & μίλησε δίκαια & ορθά, την Κυριακή στις 4 Φλεβάρη 2018 στο Σύνταγμα, αλλά & σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου με αφορμή το ανύπαρκτο & γελοίο ζήτημα του ονόματος της Μακεδονίας μας από τους Σλάβους, σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση με όλα τα στραβά της & τα ανεπίτρεπτα που έγιναν & λέχθηκαν, ανακεφαλαίωσε σε ένα ψήφισμα, όλο τον ανθρώπινο πόνο & την δυστυχία που έχει υποστεί από το 2011 μέχρι σήμερα.
Ο Συνταγματολόγος κ. Κασιμάτης, έκανε αναφορά στην για πρώτη φορά επίσημη ενεργοποίηση του άρθρου 120 Σ από τον κυρίαρχο Ελληνικό Λαό, για το ΟΧΙ στο ποδοπάτημα του δημοψηφίσματος του 2015, το ΟΧΙ στην παραχώρηση της Εθνικής κυριαρχίας, την ακυρότητα των μνημονίων.
Δυστυχώς όμως και πάλι φάνηκαν κάποιοι, που επιχειρούν & θα το κάνουν, να καπελώσουν τους δίκαιους αγώνες αυτού του Λαού, & τα σημάδια τους φάνηκαν, από τα συνθήματα κονσέρβες, που σέρβιραν στους συγκεντρωμένους, προσβάλλοντας βαρύτατα την αξία του ανθρώπου & την ελευθερία της έκφρασης, σε βάρος τόσον των πολιτών, όσο & των ομιλητών.  
Μετά από αυτά πλησιάζει η εποχή που έχει ήδη προαναγγελθεί από τον "φωτογράφο" προφήτη Ησαία εδώ: http://iaktigas.blogspot.gr/2017/09/blog-post_22.html 
όπου όπως χαρακτηριστικά μας λέει για τα έσχατα χρόνια:
Ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ ὄρος Κυρίου καὶ ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ ἐπ᾿ ἄκρων τῶν ὀρέων καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν· καὶ ἥξουσιν ἐπ᾿ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ καὶ ἐροῦσι· δεῦτε καὶ ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος Κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ, καὶ ἀναγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ· ἐκ γὰρ Σιὼν ἐξελεύσεται νόμος καὶ λόγος Κυρίου ἐξ Ἱερουσαλήμ.
καὶ κρινεῖ ἀναμέσον τῶν ἐθνῶν καὶ ἐλέγξει λαὸν πολύν, καὶ συγκόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐ λήψεται ἔθνος ἐπ᾿ ἔθνος μάχαιραν, καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν. -(Ησαίας 2,2,3,4)

Παραθέτω το ψήφισμα
Ιάκωβος Τίγκας


Το ψήφισμα της Οργανωτικής Επιτροπής του Συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία

«Σήμερα, την 4η Φεβρουαρίου 2018, ο Ελληνικός Λαός, ο κατά το Σύνταγμα κυρίαρχος του κράτους και εντολέας της Βουλής και της Κυβέρνησης, συνελθών σε μεγαλειώδη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, Αθήνα, για να αποφασίσει για την εθνική μας θέση στο θέμα της εκχώρησης του ονόματος “Μακεδονία” στη γείτονα χώρα που θέλει να το υφαρπάσει καταπατώντας κάθε ιστορική και λογική τεκμηρίωση της πατρότητας του μεγάλου αυτού εθνικού μας ονόματος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΛΛΕΤΑΙ

προς την, κατά το Σύνταγμα, εντολοδόχο του Βουλή και Κυβέρνηση της Χώρας, να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο αποδοχής της χρήσης τού, από αρχαιοτάτων χρόνων, Ελληνικού ονόματος “Μακεδονία” και των παραγώγων του, που είναι ταυτόσημο με το όνομα “Ελλάς” και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής ταυτότητάς του.

Το όνομα αυτό αποτελεί ταυτόχρονα την ιερά κιβωτό και φορέα εκ των ενδοξότερων σελίδων της παγκόσμιας ιστορίας, που έχει εγγράψει η Αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η σημερινή, εδώ, Λαϊκή Εθνοσυνέλευση δηλώνει αποφασισμένη, να το υπερασπισθεί μέχρις εσχάτων, κατά τον Ελληνικό τρόπο, με τον οποίο η Ελλάδα γράφει πάντοτε την ιστορία της.

Η μη συμμόρφωση των εντολοδόχων του Λαού στη γνήσια εντολή αυτή του Λαού, θα αποτελέσει κατάφωρη παραβίαση του αντιπροσωπευτικού συστήματος και αντιστροφή των ρόλων εντολέα και εντολοδόχου που ορίζει & θεμελιώνει η Δημοκρατία με τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές.

Ο Λαός δεν θα μείνει απαθής θεατής. Είναι αποφασισμένος να επιβάλλει την απόφαση του και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Δημοκρατίας που, με το Σύνταγμα, ορίζει ρητά και ξεκάθαρα, ποιος είναι εντολέας και ποιος εντολοδόχος.

Το ψήφισμα, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ομοφώνως από την Ανοικτή Λαϊκή Εθνοσυνέλευση που έλαβε χώρα στην Αθήνα, την 4η Φεβρουαρίου 2018.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συλλαλητηρίου της 4ης Φεβρουαρίου 2018».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου