Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Ὅποιος ἀρνεῖται νὰ συμπράξῃ μὲ τὴν ἀδικία γίνεται συνειδητὸς πολίτης.

Γράφει η Ντιάνα Ζηκοπούλου

Οι μάζες των ανθρώπων που υπακούουν τυφλά στην εξουσία και συμμορφώνονται πειθήνια στις εντολές της έχουν ουσιαστικά παραιτηθεί από την ελεύθερη άσκηση της κρίσης τους και έχουν προδώσει το ηθικό τους αίσθημα, έχουν χάσει την ικανότητά τους να διακρίνουν το δίκαιο από το άδικο, το καλό από το κακό.
Εάν το κράτος απαιτεί από τους πολίτες του να γίνουν φορείς της αδικίας
προς το συνάνθρωπό τους, τότε η πολιτική ανυπακοή, η άρνηση της συμμόρφωσης, η παραβίαση του νόμου γίνεται επιτακτικό χρέος των ελεύθερων και δίκαιων ανθρώπων.
Ο υπήκοος που αρνείται να συμπράξει με το άδικο κράτος γίνεται συνειδητός πολίτης.

 Και η στάση του αυτή, που βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας και του δικαίου, είναι στην ουσία της επαναστατική, είναι δηλαδή μια στάση που, αν διαδοθεί, είναι ικανή να μεταβάλει σχέσεις και καταστάσεις…

Ντιάνα Ζηκοπούλου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου