Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Σοβαρότατη παρέμβαση της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδας

Ανακοίνωση των Εισαγγελέων για την ποιότητα της Νομοθετικής παραγωγής!!!
Εχω ξαναπεί ότι η Δικαιοσύνη είναι διαχρονική, εντός & εκτός της διάστασης του χρόνου.


Με ανακοίνωση – καταπέλτη, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας διατυπώνει την ανησυχία για την ποιότητα της νομοθετικής παραγωγής και «την προσήλωση του νομοθέτη στην εξυπηρέτηση της καθαρότητας της διοίκησης και της αδιάκριτης εφαρμογής του νόμου».

Σχόλιο του γράφοντος:


"Η Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί βάσει θεσμοθετημένων Συνταγματικών κανονισμών όπως ο κώδικας Διοικητικής διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι υπάλληλοι έχουν ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα & τους Νόμους. Ουδείς νόμος προδήλως παράνομος & αντισυνταγματικός που εκφράζει την θέληση οιουδήποτε πολιτικού είτε Υπουργού είτε Αυτοδιοικητικού, δεν μπορεί να βρει ευήκοα ώτα υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι ή αιρετοί που θα υπακούουν σε τέτοια νομοθετήματα κατά παράβαση του άρθρου του Υπαλληλικού Κώδικα, που εντέλλει τον υπάλληλο να μην εκτελεί προδήλως παράνομη εντολή & να αναφέρει στην Προϊσταμένη του εντολέως του Αρχή, θεωρρούνται επίορκοι."


Οι εισαγγελείς εκφράζουν παράλληλα τον προβληματισμό τους για «την τάση άρρυθμης, ασυνεπούς και αποσπασματικής νομοθέτησης, με επάλληλες τροποποιήσεις, ακόμη και των βασικών ποινικών νόμων (Κωδίκων), με τρόπο που ενίοτε υποθάλπει ευλόγως την υποψία ότι εξυπηρετούν σκοπούς κείμενους πέραν της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος».
Αφήνουν μάλιστα σοβαρές αιχμές για ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας που διασπούν την αντίληψή της, ως λειτουργίας θεσμικά αναπόσπαστης με τη Δικαιοσύνη, παρατηρώντας φαινόμενα που δίδουν την εντύπωση «ακατανόητης» νομοθέτησης.
Ενδεικτικά, αναφέρεται η πρωτοβουλία (αντικατάστασης άρθρου του Ποινικού Κώδικα) που θα έχει ως αποτέλεσμα κατηγορίες προσώπων να παύσουν να θεωρούνται ως υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, και άρα δυνάμει υποκείμενα εγκληματικών πράξεων σχετικών με την υπηρεσία.
Επίσης η πρόβλεψη της οριστικής παύσης εκκρεμών ποινικών διώξεων που αφορούν σε κάθε είδους πράξεις και παραλείψεις σχετιζομένων με διάθεση πόρων του ΟΑΕΕ για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
Η παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος γίνεται στο πλαίσιο του πολέμου ανακοινώσεων που διεξάγεται τις τελευταίες ημέρες και κορυφώθηκε με ανακοινώσεις των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του υπουργείου Δικαιοσύνης. 
πηγή: http://triklopodia.gr/2014-06-12-200742/ 
Ιάκωβος Τίγκας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου