Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Αίτηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

ΕΝΩΠΙΟΝ του κ. Περιφερειάρχη ΠΚΜ
(διά της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕΧ)      


ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
Εκτακτη Οικονομική Ενίσχυση
 Του Ιάκωβου Τίγκα, Επόπτη Δημόσιας Υγείας της Π.Ε.Χαλκιδικής – Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, τηλ επικοινωνίας          (& FAX),        – e-mail          Πολύγυρος 63100.

Ορκωμοσία Τίγκα Σπυριδούλα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

                                                                        Πολύγυρος 14/2/2014
Οπως μας ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μετά από επιτυχή περάτωση σπουδών τεσσάρων ετών στο Τμήμα παιδαγωγικής προσχολικής Αγωγής, & άριστη βαθμολογία της κόρης μου Σπυριδούλας Τίγκα,θα γίνει ορκωμοσία & απονομή πτυχίου.
Εξ αιτίας της δυσμενούς θέσης στην οποία ευρίσκομαι,της αυτοδίκαιης αργίας, κατ΄εφαρμογήν του άρθρου 103 του Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον αντισυνταγματικό Ν. 4093/12 άρθρο 1 υποπ. Ζ.3 το οποίο καταργεί το αυτονόητο τεκμήριο αθωότητας, & μετά από κατάχρηση εξουσίας που ασκήθηκε σε βάρος μου, όπως θα αποδείξω στην εκδίκασητης της υπόθεσης, η οποία με εξέθεσε άδικα σε πειθαρχική δίωξη, καθίσταται απαγορευτική η μετάβαση & παρουσία μου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  λόγω οικονομικής δυσχέρειας, στην οποία έχω περιέλθει.
Επειδή το γεγονός θα είναι μοναδικό & ανεπανάληπτο, & αποτελεί την κορύφωση των μόχθων 22 χρόνων, οι ηθικές βλάβες που θα προκληθούν στην οικογένειά μου, θα είναι ανεπανόρθωτες.
Παρακαλώ για την παρέμβασή σας ώστε να μου χορηγηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ώστε να παραβρεθώ στην ορκωμοσία του παιδιού μου.Σας υποβάλω βεβαίωση περάτωσης σπουδών & πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

                                                                       Ο Αιτών

                                                                  Ιάκωβος Τίγκας
                                                           Επόπτης Δημόσιας Υγείας
                                                                      με βαθμό Β


 

Ιάκωβος Τίγκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου