Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Θεματική Αντιπεριφερειάρχης

Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚΜ.
 Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΚΜ. Απ΄ότι είδα στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ, & χωρίς να έχω άλλη πληροφόρηση,αντικαταστάθηκαν οι Γενικοί Διευθυντές με θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες.
Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες μου αναβαιμίζεται ο ρόλος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων & ο ουσιαστικός έλεγχος των ελεγκτών. Για να δούμε.
Ιάκωβος Τίγκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου