Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Η ηχορύπανση & η αντιμετώπισή της

Η ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΜΟΥΣΙΚΗ & ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ.
Χρόνια τώρα φωνάζω πως λύση για την αντιμετώπιση επί της ουσίας για την ηχορύπανση από την μουσική των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος αντιμετωπίζεται. Στου κουφού την πόρτα όμως όσο θέλεις βρόντα. Ομως δείτε την εισήγηση που έχω κάνει.

                                                        Πολύγυρος 9-7-2012

Ιάκωβος Τίγκας
Επόπτης Δημόσιας Υγείας
στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος
τηλ. 2371351454      
Fax: 2371039334ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΣ


1. Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας
για ενημέρωση της επιτροπής για την
τροποποίηση της Α5/3010/85 Υ.Δ.

2. Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής      
                               Αλληλεγγύης
Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής
και Υγιεινής Περιβάλλοντος1.      Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της Α5/3010/85 Υ.Δ. διατυπώνεται ότι «Για τα λοιπά καταστήματα....... η επιτρεπόμενη μεγίστη ηχοστάθμη καθορίζεται σε 80 db (Α)». Αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο Λ.Κ. δεν μπορεί να εκπέμπει ηχοστάθμη >80 db, μπορεί όμως να εκπέμπει ηχοστάθμη <80db, αφού από πουθενά δεν προκύπτει απαγόρευση εκπομπής ηχοστάθμης <80db.
Η διατύπωση μέγιστη ηχοστάθμη, υποδηλώνει σαφώς την δυνατότητα εκπομπής της ελάχιστης ηχοστάθμης αλλά και την δυνατότητα εκπομπής ενδιάμεσης ηχοστάθμης ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες λειτουργίας του Λ.Κ.
Στην παράγραφο 1α της Εγκ. ΥΥΠ Α5/2689 εγκ20/17-6-88 αναφέρεται ότι: «Οπωσδήποτε όμως, κατά την εφαρμογή της υπ’ όψη διάταξης, οι περιπτώσεις των Κ.Δ. ή Λ.Κ. με μουσική ποικίλουν και κατά συνέπεια απαιτείται, κάθε φορά, συνεκτίμηση πολλών παραμέτρων, ώστε να επιτυγχάνεται ο επιθυμητός στόχος λήψης μέτρων ηχοπροστασίας.»
Από τα άνω αναφερόμενα αλλά και την συνολική μελέτη των διατάξεων που αφορούν την ηχοπροστασία από μουσική Λ.Κ. δεν προκύπτει από πουθενά υποχρέωση ενός Λ.Κ. να εκπέμπει ηχοστάθμη=80db, ούτε απαγόρευση να εκπέμπει ηχοστάθμη < 80db, αλλά μόνο απαγόρευση να εκπέμπει ηχοστάθμη >80db.
Κατά συνέπεια ο καθορισμός της μέγιστης εκπεμπόμενης ηχοστάθμης, ποικίλει κατά περίπτωση, μετά από συνεκτίμηση πολλών παραμέτρων, που αφορούν τις συνθήκες και τις ανάγκες λειτουργίας ενός Λ.Κ. σε σχέση πάντα με τον χαρακτήρα του και τον περιβάλλοντα χώρο του, προσδιορίζεται  δε με ηχομετρήσεις, από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα, τα οποία νομιμοποιούνται και υποχρεούνται να καθορίζουν κατά απερίπτωση την μέγιστη επιτροπόμενη ηχοστάθμη ενός ΛΚ. με τιμές οι οποίες θα κυμαίνονται από την ελάχιστη τιμή έως την μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή των 80 db που καθορίζεται από την σχετική διάταξη για τα Λ.Κ.
Επί του πρακτέου, σύμφωνα με την ορθή ερμηνεία των διατάξεων που αφορούν την ηχοπροστασία από μουσική, είναι δυνατόν να εκδίδονται κατά περίπτωση άδειες μουσικής σε Λ.Κ. με τιμές μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης  40db, 50db, 60db, 70db, 80db. Αυτό συνάδει και με την διατύπωση περί «ηχητικών μηχανημάτων μικρής ισχύος». Ο αποκλεισμός ενός Λ.Κ. από άδεια μουσικής με τιμές μέγιστης επιτρεπομένης ηχοστάθμης <80db, είναι αυθαίρετος.
          2. Η υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης εκπεμπομένης ηχοστάθμης, μπορεί ν’ αντιμετωπισθεί με επεξεργαστή ήχου, ο οποίος τοποθετείται στην έξοδο του ενισχυτή κλειδώνει με κωδικό και φράσει την εκπεμπόμενη ηχοστάθμη στα επιθυμητά όρια που θα καθορίζονται κάθε φορά. Οι κωδικοί θα τοποθετούνται από τα Υγειονομικά όργανα, δεν θα είναι προσβάσιμοι στους καταστηματάρχες και θα τηρούνται στους φακέλους τους στις Υγειονομικές Υπηρεσίες. Αυτό όμως απαιτεί Νομοθετική ρύθμιση η οποία να προβλέπει τις διατάξεις της παραβίασης κρατικής σφραγίδας σε περίπτωση παραβίασης, των κωδικών φραγής του ήχου.
          3. Η επικείμενη τροποποίηση της Α5/3010/85 Υ.Δ. με προσανατολισμό θέσπισης 3 κατηγοριών καταστημάτων Υ.Ε. με τιμές μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης εκπομπής 80db, 90db, και 100db, κατά την γνώμη μου θα περιπλέξη τα πράγματα εις βάρος της ηχοπροστασίας.
          4. Η Ηχοπροστασία που αφορά άλλες πηγές θορύβου πλην της μουσικής, θα πρέπει να ενταχθεί στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Υγείας με Νομοθετική ρύθμιση.
          5. Δεδομένης της δυσχρηστίας της ηχητικής πηγής και της γεννήτριας ήχου καθώς και της αδυναμίας της να καλύψη μεγάλες εκτάσεις ώστε να προσδιορισθή αντικειμενικά η μέση εκπεμπόμενη χωρική ηχοστάθμη, είναι προτιμότερη η χρήση CD ρόζ θορύβου (Pink noise) το οποίο εκπεμπόμενο από την ηχητική εγκατάσταση του καταστήματος, επιτρέπει περιμετρικό ηχοβολισμό και υψηλή προσέγγιση της μέσης χωρικής εκπεμπόμενης ηχοστάθμης.
          6. Η χρήση τηλεοράσεως αποκλειστικά, κυρίως από ορισμένα παραδοσιακά καταστήματα, είναι παράλογο ν’  απαιτεί άδεια χρήσης μουσικής, άλλως τε δεν προκύπτει από πουθενά κι αποτελεί αυθαίρετη ερμηνεία των Αστυνομικών κυρίως οργάνων.
          Η μέχρι τώρα ύπαρξη μιας γενικόλογης Νομοθεσίας που αντιπαρέρχεται ζητήματα ουσίας, ενώ ασχολείται με λογάριθμους, έχει προκαλέσει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, η οποία ευνοεί την δράση ορισμένων ασυνείδητων με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα της ελειπούς αντιμετώπισης της ηχορύπανσης.
          Τα παραπάνω αναφερόμενα εξασφαλίζουν τους επιθυμητούς στόχους της ηχοπροστασίας των πολιτών, της παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών κύρους στους επαγγελματίες καθώς και την προστασία τους από μεμονωμένες περιπτώσεις άσκησης κατάχρησης εξουσίας εις βάρος τους.
          Παρακαλώ για τις απόψεις σας.
                                                                             Ο συντάκτης.     

Ουδείς ενδιαφέρεται. Γιατί άραγε;
Ιάκωβος Τίγκας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου